Studentskou architektonickou soutěž k Vltavské filharmonii vyhrál Matěj Štěpánek z ČVUT. (Foto: vítězný návrh).

Studentskou architektonickou soutěž Central Group k Vltavské filharmonii vyhrál Matěj Štěpánek z ČVUT. Inspiroval se Prahou i řekou jako vítězové mezinárodní soutěže. Stejně jako architekti dánského studia Bjarke Ingels Group, které 17. května uspělo v oficiální mezinárodní soutěži, propojil celý koncept s řekou, inspiroval se historií Prahy a navrhl nové náměstí, kde se budou moci lidé setkávat.

Od Central Group jako pořadatele soutěže student za první místo získává odměnu 100 tisíc korun a stáž v ateliéru renomovaného českého architekta Josefa Pleskota.


Vítěz Matěj Štěpánek převzal šek na 100 tisíc korun z rukou výkonné ředitelky Central Group Michaely Tomáškové.


V letošním ročníku studentské architektonické soutěže, kterou pravidelně pořádá největší český rezidenční stavitel Central Group, studenti stejně jako týmy profesionálních architektů z 25 zemí světa v oficiální mezinárodní soutěži hledali novou podobu budoucí architektonické dominanty Prahy – Vltavské filharmonie.

Odborná porota studentské soutěže pod vedením historika architektury Zdeňka Lukeše, v níž zasedl také architekt David Vávra a za mediálního partnera Alena Řezníčková, zvolila jako nejlepší návrh studenta Fakulty architektury ČVUT v Praze Matěje Štěpánka.

„Samotné zadání byla velká výzva, o které vypovídaly už předsoutěžní studie, které byly následně východiskem pro oficiální mezinárodní soutěž na Vltavskou filharmonii. Zároveň byla ze zadání cítit jistá svoboda návrhu ve smyslu detailu jeho zpracování, a tak si myslím, že úroveň složitosti si nakonec každý tvůrce mohl sám nastavit tak, aby mu zadání vyhovovalo,“ uvedl vítěz Matěj Štěpánek.

Nové náměstí, spojení s řekou a inspirace historickou Prahou

Porota u návrhu posuzovala originalitu, komplexní architektonické řešení, výtvarnou a grafickou úroveň a srozumitelnost.

„Oceňujeme tradicionalistické klasicizující řešení, které je ovšem promyšlené, provedené v dobrých proporcích a vytváří příjemné prostředí. Rozdělením provozu do čtyř samostatných objektů dává vznik nové piazzetty, která má žádanou společenskou funkci. Objekty jsou tvarově minimalistické, ale kultivované a vycházejí částečně i z genia loci industriálních Holešovic-Bubnů a celé Prahy,“ zhodnotila vítězný studentský návrh porota.

Právě nové náměstí jako místo pro setkávání lidí je jedním z prvků, ve kterých se návrh shoduje s oficiálním vítězným pojetím podoby nové filharmonie z dílny dánského studia Bjarke Ingels Group. Ambicí Vltavské filharmonie je totiž přilákat nejen fanoušky klasické hudby, ale i širokou veřejnost.

„Na vítězném návrhu se mi nejvíce líbí práce s veřejným prostorem v několika výškových rovinách a idea, že kdokoli bude mít možnost vystoupat na vrchol takto významné stavby,“ zhodnotil vítězné dánské pojetí filharmonie Štěpánek.

„Mým hlavním cílem nebylo nutně navrhovat pompézní architekturu, ale vymyslet koncept, který by kulturně oživil tuto část města a lákal sem návštěvníky po celý rok. Veškeré dění se tedy neodehrává pouze v hlavní budově filharmonie, ale je rozptýleno i do okolních objektů a venkovních prostorů mezi nimi,“ řekl Štěpánek.

Porota u Štěpánkova návrhu ocenila také logické a přehledné zpracování dispozic, kultivovanost a profesionalitu práce, ale i kvalitní a moderní materiály, správné proporce a přesvědčivě působící detaily fasád.

„Ve svém návrhu jsem se inspiroval primárně samotnou Prahou. Snažil jsem se seskládat významné architektonické prvky tvořící kulturní historii města a vymyslet k nim vhodnou parafrázi do svého návrhu tak, aby v něm jednotlivé elementy byly patrné, ale aby neroztříštily návrh na polévku různých architektonických stylů. Ve své práci reflektuji například Zlatou kapličku, nebo nové kobky na Rašínově nábřeží. Přítomnost Vltavy mě zase inspirovala k aplikaci nautických prvků na budově hlavního sálu, které se projevují jak na fasádě objektu, tak v jeho interiéru,“ uvedl Štěpánek.

Studenti soutěžili celkem o 175 tisíc korun

Za nejlepší zpracování student od Central Group získá 100 tisíc korun a může se těšit na stáž v ateliéru AP ATELIER předního českého architekta Josefa Pleskota. Druhý nejlepší návrh je oceněn 50 tisíci korunami a třetí místo 25 tisíci korunami.


Výsledky studentské architektonické soutěže: 

1. místo: (100 tisíc Kč + stáž u architekta Josefa Pleskota) – Matěj Štěpánek, ČVUT Praha – Fakulta architektury
 
2. místo: (50 tisíc Kč) – Matouš Pluhař, Martin Holman, Ondřej Pecháček, Jonáš Staníček, ČVUT Praha – Fakulta architektury
 
3. místo: (25 tisíc Kč) – Max Fleischmann, Ondřej Fiedler, ČVUT Praha – Fakulta architektury


„Josef Pleskot patří mezi ikony české architektury a jeho styl je mi velice sympatický a blízký. Jeho přístup například k rekonstrukci dolní oblasti Vítkovic, nebo návrh banky v Radlické ulici, pro mě jsou stále vzorovým přístupem k úlohám v současné architektuře. Několikrát jsem Josefa Pleskota viděl na přednášce a zaujal mě jak svou architekturou, tak i jako člověk a možnost práce u něj v ateliéru je pro mě stále něco lehce surrealistického. Bude mi trvat pár dní to všechno vstřebat, ale moc se těším na budoucí spolupráci a nové zkušenosti,“ zdůraznil Štěpánek.

Úroveň všech studentských návrhů v soutěži byla podle porotců vysoká. V hodnocení ocenili, že se autoři zabývali širšími vztahy – vzhledem k umístění v cenné lokalitě na břehu Vltavy, nedaleko historického centra a potenciální budoucí zástavby v oblasti brownfieldu s plánovaným rozvojem. Studenti podle poroty překvapivě dobře zvládli i složité řešení provozu Vltavské filharmonie.

Central Group je největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za 28 let svého působení dokončil již 185 rezidenčních projektů a prodal téměř 18.000 nových bytů, domů a parcel. Veškeré vydělané prostředky investuje Central Group do dalšího rozvoje. Neúčastní se žádných veřejných zakázek ani není příjemcem žádných veřejných dotací. Každoročně platí českému státu stamilionové částky na daních a mnoha desítkami milionů korun každý rok také přispívá na obecně prospěšné účely a realizaci veřejných staveb.

Central Group v současnosti vlastní v Praze kolem 1,5 milionu m² brownfieldů a pozemků určených k výstavbě, na kterých plánuje více než 30.000 nových bytů. Připravuje celé nové městské čtvrti a na velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty z ČR i ze světa. V aktuální nabídce společnosti jsou stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze. V roce 2021 Central Group nakoupil nové pozemky a brownfieldy za více než 2,5 miliardy korun, na kterých plánuje postavit přes 2.000 nových bytů. Pro rok 2022 má na nové akvizice vyčleněny další 2,5 miliardy korun z vlastních zdrojů. (sfr)