UniCredit a její nadace podpořily 52 dětských neziskových organizací 12,5 miliony korun. (Ilustrační foto)

Skončil třetí ročník iniciativy „Call for Europe“ skupiny UniCredit a její nadace vytvořené pro podporu neziskových organizací zaměřených na děti v 12 různých evropských zemích, kde skupina působí. Odměna pro 52 sociálních projektů zaměřených na mladé lidi a děti činila celkem 12,5 milionů Kč. 

Tato částka byla rozdělena mezi čtyři zvláštní oblasti: vzdělávání (238 500 eur), sociální inkluze (104 500 eur), zdravotní postižení (94 000 eur) a zdravotnictví (63 000 eur).

„Nadace UniCredit Foundation dlouhodobě podporuje komunity v různých zemích, kde působí naše banka. Prostřednictvím účelových činností na tuto podporu navazujeme a dále ji zdokonalujeme. Díky iniciativě „Call for Europe“ jsme za poslední tři roky mohli podpořit 144 projektů pro děti a mládež v různých evropských zemích, kde působíme, a to celkovou částkou 1 360 000 eur,“ uvedla Silvia Cappelliniová, ředitelka nadace UniCredit Foundation.

„Tato podpora je důkazem naší trvalé silné angažovanosti v sociální oblasti a velké pozornosti věnované potřebám všech našich komunit se zvláštním zaměřením na podporu dětí a mládež při posilování inkluze a budování udržitelnější a lepší společnosti pro všechny,“ dodala.

Třetí ročník iniciativy „Call for Europe“ začal v listopadu 2021. Jeho cílem bylo vyzvat lokální banky skupiny, aby vytvořily a předložily užší seznam maximálně pěti výjimečných sociálních projektů mimořádného významu v příslušné zemi, které se zaměřují na děti a mládež.

Vítězné iniciativy vybral specializovaný výbor zřízený nadací UniCredit Foundation, a to v těchto 12 zemích skupiny: Česká republika, Slovensko, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Slovinsko.

Každá země získala 40 tisíc eur, které se přerozdělí mezi vítězné projekty v dané zemí. Kromě toho výbor přidělil dodatečných 20 tisíc eur dalším vybraným projektům, které považoval za mimořádně důležité.

ČESKÁ REPUBLIKA

  • Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ, z.s. – klubovna pro děti a mládež Strojatín
  • Konto Bariéry – Nadace Charty 77 – škola bez bariér (proplácení nákladů na vzdělání pro zdravotně postižené studenty)
  • Nadační fond dětské onkologie Krtek – vzdělávaní a asistenční podpora pro onkologicky léčené děti
  • Chance4Children – odrazový můstek do života (podpora mladých dospělých, kteří opouštějí dětský domov)
  • Lata – dvě hlavy jsou lepší než jedna (mentoring pro ohrožené mladé lidi)

SLOVENSKO

  • NDS – OSF nadace otevřené společnosti – otevřené školy: odrazový můstek k budování demokracie (workshopy zaměřené na demokracii a lidská práva pro děti
  • Na trati, o.z. – projekt: ABA (Applied Behavior Analysis) terapie a hippoterapie pro děti s poruchou autistického spektra
  • IPčko – linka pomoci pro mladé lidi (bezplatná, anonymní a nepřetržitá pomoc mladým lidem; pomoc a podpora v hraničních situacích)
  • Klub dětské naděje (KDN) – robotické chatky (tábory pro děti s rakovinou)
  • Koloběh života – vzdělávání tesknících děti na téma ztráty, smutku a svépomoci pomocí nástroje „4 úlohy smutku“

(pel)