Generali Česká pojišťovna ve svém klientském centru v Brně zřídila školu pro výuku ukrajinských dětí i dospělých. (Ilustrační foto)

Generali Česká pojišťovna ve svém klientském centru v Brně zřídila školu pro výuku ukrajinských dětí i dospělých. Generali Česká pojišťovna (GČP) ve svém klientském centru v Brně uvolnila část prostor pro výuku ukrajinských dětí. Prostory budou využity i během letních prázdnin pro adaptační kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Projekt běží ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a pod přímou záštitou statutárního města Brna.

Statisíce Ukrajinců, kteří byli nuceni uprchnout před válečným konfliktem na Ukrajině, čeká nyní další těžký úkol. Měli by se co nejrychleji začlenit do české společnosti.

Napomoci jim v tom má státem organizovaný adaptační systém, který ale naráží na omezené personální i materiální kapacity měst a krajů.

„Po finanční pomoci občanům Ukrajiny, kterou podpořila jak pojišťovna, tak její zaměstnanci, jsme se rozhodli i pro tu praktickou. Proto jsme část prostorů našeho klientského centra na Purkyňově ulici v Brně urychleně uvolnili a připravili pro potřeby dočasné výuky ukrajinských dětí a občanů. Čím lépe se Ukrajinci naučí našemu jazyku, tím hladší bude jejich začlenění nejen do běžného ale i pracovního života,“ zdůraznil Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

DOSTATEČNÁ KAPACITA A SPECIÁLNÍ REŽIM

Pro výuku a adaptaci byly vybrány sekce ve dvou patrech klientského centra GČP tak, aby mohla probíhat výuka v dostatečné kapacitě s tím, jak budou počty dětí přibývat. Konkrétně to znamená, že prostory jsou připraveny pro 9 tříd a až 270 dětí do konce června, pro výuku dospělých pak budou k dispozici dvě třídy v celkové kapacitě 60 lidí.

Kromě zajištění prostor Generali Česká pojišťovna poskytne také zázemí firemní jídelny a bude plně hradit jak svačiny, tak obědy. Děti i dospělí se tak budou moci stravovat bez nutnosti přecházet do jiných prostor.

„Provoz našeho klientského centra vznik školy nijak neomezí. Kolegové, kteří svá místa uvolnili, budou pracovat v režimu home officu. Ti ostatní přijali dočasné změny ve využívání kanceláří a společných prostor s pochopením, a za to jim patří velké poděkování,“ doplnil Juráš.

MOŽNOST POKRAČOVAT VE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Ukrajinské děti získají díky výuce v Purkyňově ulici základní znalosti českého jazyka. V prostorách pojišťovny fungují od začátku května adaptační skupiny. Zájemci je mohou navštěvovat až do konce června. K dispozici bude na místě i ukrajinská koordinátorka a překladatelka. Výuku samotnou zajišťuje Magistrát města Brna.

„Výuku v budově zajišťuje Základní škola na Arménské 21. Skupiny jsou určeny pro děti od 6 do 15 let, v každé bude maximálně 25 dětí. V rámci programu bude dětem zajištěna výuka, a to nejméně dvě hodiny denně. Dále připravují pedagogové a asistenti adaptačně-socializační a volnočasové aktivity. Mám velkou radost, že se do adaptačních skupin hlásí stále více a více dětí. Zároveň bych chtěla poděkovat Generali České pojišťovně za pomoc. Nesmírně si toho vážíme,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

LETNÍ ADAPTAČNÍ SKUPINY

Po ukončení školní výuky se v brněnských kancelářích největší české pojišťovny otevřou letní adaptační skupiny pro děti, ve kterých by se měli sžít s novým prostředím a základně si osvojit jazyk.

„V současné chvíli zajišťujeme volný čas pro děti čtyři hodiny odpoledne. V létě, kdy je škola zavřená, se budeme starat o děti celý den. V prostorách už teď probíhají kurzy českého jazyka pro dospělé. Plánujeme prostor rozšířit i o úzce profilované volnočasové aktivity jako výtvarné workshopy, divadlo apod., kam se mohou zapojit všichni,“ upřesnila Eva Kaličinská z Organizace na pomoc uprchlíkům, která bude program zajišťovat. (sfr)