SGEF získal 3,9 miliardy korun na rozvoj malých a středních podniků a municipalit. (Ilustrační foto)

Guvernér Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) Carlo Monticelli a generální ředitel SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF) Reinhold Knödl podepsali smlouvu o zvýhodněném financování na podporu tvorby pracovních míst, rozvoje malých podniků a zlepšení veřejné infrastruktury v České republice a na Slovensku.

Celková výše smlouvy je 150 milionů eur, což přibližně odpovídá 3,9 miliardám korun.

Smlouva usnadní malým a středním podnikům přístup k dlouhodobému financování pro realizaci jejich investičních projektů, což bude mít přímý pozitivní dopad na konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Spolupráce CEB a SGEFu podpoří také regionální a místní samosprávu a subjekty poskytující veřejné služby, zejména veřejnou dopravu.

„Podpora malých a středních podniků je základem sociálního a ekonomického oživení. Velmi nás těší, že můžeme financovat projekty, které povedou k prosperitě malých podniků a které zlepší veřejnou infrastrukturu a služby občanům“, uvedl guvernér CEB Carlo Monticelli.

V České republice a na Slovensku sektor malých a středních podniků zaměstnává více než polovinu celkové pracovní síly a tvoří více než 99,9 procenta všech společností soukromého sektoru.

Zvýhodněné financování ze zdrojů CEB tak bude mít významný pozitivní dopad na zaměstnanost a ekonomický růst v obou zemích.

Je určeno mimo jiné pro pořízení autobusů nebo tramvají pro příměstskou, městskou a vnitroměstskou hromadnou dopravu a na modernizaci a rozšíření dopravních sítí.

„Spolupráce s CEB pomáhá přeměnit vnímání SGEFu jako společnosti zaměřené na financování strojového vybavení na společnost, která přispívá k lepší sociální situaci a infrastruktuře v Čechách a na Slovensku,“ uvedl generální ředitel SGEF Reinhold Knödl. (pel)