Svaz průmyslu a dopravy ČR a Mezinárodní rozhodčí soud při PRIAC budou spolupracovat na rozvoji mezinárodně respektovaného arbitrážního soudu se sídlem v Česku. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) budou spolupracovat na rozvoji nezávislé rozhodčí instituce se sídlem v České republice, která má potenciál stát se mezinárodně uznávaným arbitrážním centrem při řešení obchodních sporů. Uzavřely proto Memorandum o rozvoji respektovaného mezinárodního arbitrážního soudu v České republice a dohodly se na jednotlivých krocích k jeho naplnění.

SP ČR a PRIAC se podle Memoranda shodují na významu rozhodčího řízení jako efektivní alternativy řešení soudních sporů v České republice i v obchodních vztazích českých firem v ostatních evropských zemích.

Česká republika jako průmyslově vyspělá země má mít podle signatářů přirozenou ambici stát se technologicky vyspělým centrem Evropy a mezinárodně respektovaný rozhodčí soud se sídlem v Česku je k dosažení tohoto cíle jedním z nástrojů.

„Vnímáme velkou poptávku české podnikatelské veřejnosti po rychlém, efektivním, spravedlivém a předvídatelném rozhodování obchodních sporů. Protože rozhodci PRIAC pracují jako rozhodci i u prestižních rozhodčích soudů v zahraničí, chceme projekt od začátku stavět jako mezinárodní a nabízet služby i zahraničním subjektům,“ uvedl David Řezníček, člen předsednictva PRIAC.

„Rozhodčí řízení je v obchodních sporech v EU standardní a hojně využívanou metodou, která dokonce někde převažuje nad státní justicí. U nás bohužel ani po třiceti letech budování tržní ekonomiky nemá z různých důvodů tak významnou roli,“ uvedl František Chaloupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

„Vidíme, že PRIAC má díky vynikající úrovni rozhodců i modernímu procesnímu modelu šanci to změnit. Je zřejmé, že PRIAC skutečně usiluje o vybudování seriozní a prestižní mezinárodní instituce v oblasti rozhodčího řízení. Proto se Svaz průmyslu a dopravy rozhodl tento projekt podpořit,“ dodal Chaloupecký.

Strany Memoranda našly shodu také v tom, že o výhodách rozhodčího řízení je třeba aktivně informovat členy SP ČR i širokou podnikatelskou veřejnost. Za nezpochybnitelné výhody rozhodčího řízení považují jeho rychlost, důvěrnost a širokou mezinárodní vykonatelnost rozhodčích nálezů.

Společnou snahou SP ČR a PRIAC je, aby řízení u PRIAC, který disponuje řadou kvalifikovaných a mezinárodně uznávaných rozhodců, bylo maximálně efektivní, co nejrychlejší a v nejvyšší možné odborné kvalitě. Cílem je významně snížit administrativní a ekonomickou zátěž podnikatelů a zajistit kvalitní ochranu jejich investic.

Povědomí o rozhodčím řízení bude šířeno formou odborných seminářů pro české podnikatele, zejména členy Svazu průmyslu a dopravy České republiky. PRIAC a SP ČR budou rovněž spolupracovat v legislativní oblasti, zejména při úpravách norem týkajících se rozhodčího řízení. (tis)


Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) je nejvýznamnější zájmové seskupení a největší zaměstnavatelský svaz, sdružující odvětvové svazy a asociace i významné individuální podniky v České republice.

Posláním SP ČR je hájit a prosazovat společné zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice a v mezinárodních organizacích s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR.

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) je stálý rozhodčí soud zřízený na základě zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze.

Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině PRIAC.

Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.