Generali Česká pojišťovna: SRNA index - Srážených zvířat u silnic přibylo, je jich nejvíce za měřená zimní období od roku 2018. (Ilustrační foto)

Srážených zvířat u silnic přibylo, je jich nejvíce za měřená zimní období od roku 2018. Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu (CDV) zveřejnila 6. vydání SRNA indexu, který vždy na jaře (a na podzim) informuje o výši škod i přehledu nejrizikovějších míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v Česku.

SRNA index pracuje s počtem nehod zaneseným v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data jsou tak mezi sebou porovnatelná.

Od loňského října do letošního března došlo na domácích silnicích podle policejních dat k 7225 srážkám se zvěří. Nehody za sebou zanechaly škody přesahující 330 milionů korun.

Provoz na českých silnicích se už koncem loňského roku vrátil více méně do normálu. Tuto situaci odráží i čísla, která se týkají srážek se zvěří. Meziročně za stejné období je jich více o 25 procent. Policie ČR ve svých statistikách evidovala od loňského října do letošního března (včetně) celkem 7225 případů srážek se zvěří.

Započítány do nich ale nejsou ty z jižních a západních Čech (61 případů), kde se tyto nehody systematicky již řadu let nevykazují tak, jako je tomu ve zbytku republiky. I tak jde o nejvyšší číslo za zimní období od roku 2018.

Nejvíce nehod motorových vozidel se zvířaty se ve sledovaném období odehrálo ve středních Čechách (1635), na Ústecku (1028) a na Vysočině (885).

Stovky milionů na škodách

Zimní období ukazuje, že proti létu je střetů se zvěří nepatrně méně. To reflektují i výše škod napříč kraji. Za sledované období jejich součet – vycházející z odhadů Policie ČR – dosáhl 339 milionů korun.

Nejvyšší účty se vyplácí za nehody se zvěří vzniklé ve středních Čechách – jde o téměř 84 miliónů korun. Což je dáno i tím, že tento kraj má suverénně nejhustší silniční síť (9 638 km). Co do absolutní výše škod ho následují Vysočina (49 milionů Kč) a Ústecký kraj (38,6 milionů Kč).

„Ve sledovaném období nedošlo v souvislosti se střety se zvěří ke smrtelné nehodě, po níž zůstávají škody na úrovni i desítek milionů korun. Přesto nehody se zvířaty přinesly jedno těžké a 33 lehkých zraněních,“ komentoval situaci Michal Bíl z CDV.

Opravy se stále více prodražují

Generali Česká pojišťovna denně s motoristy řeší zhruba 25 škod po střetu se zvířetem. Trvalý růst zde vykazují náklady nutné k opravě vozidel po takové nehodě.

„Průměrná škoda v tuto chvíli dosahuje téměř 45 tisíc korun.
Následky menších nehod jsou obvykle řešeny z připojištění střetu se zvěří, ty vyšší pak z havarijního pojištění,“ vysvětlil Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel v Generali České pojišťovně.

Výjimkou nejsou případy, kdy účet za opravu vozidla dosahuje několika stovek tisíc korun. Typicky jde o vozidlo kategorie SUV, které porazí divoké prase nebo jelení zvěř. Vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech v podstatě soustavně rostou ceny náhradních dílů, lakýrnických a dalších prací, budou i náklady na opravy stále vyšší.

„Jen za období říjen 2021 až březen 2022 jsme na škodách po srážkách se zvěří vyplatili motoristům 195 miliónů korun. Šlo přitom o 4 424 pojistných událostí,“ upřesnil Nauš.

Sezóna srnčí zvěře se blíží

„I nadále platí, že až 80 % sražené zvěře představují srny a srnci. Do budoucna očekáváme, že by mělo dojít k nárůstu srážek s prasetem divokým,“ potvrdil Michal Bíl z CDV.

Řidiči by se s nadcházejícím létem měli připravit na kulminaci počtu srnčí zvěře u silnic, protože mezi červencem a srpnem se odehrává její říje.

„Srnčí zvěř se pohybuje na relativně malém prostoru. Zvířata překračují komunikace poměrně často. Ne vždy jsou úspěšná. Pokud žijí v blízkosti komunikací, což je v naší krajině s hustou silniční sítí spíše pravidlem, rizikové situace se tak opakují,“ upozornil Bíl.

Ze statistik jasně vyplývá, že riziko střetu se zvěří je nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Jsou to právě pozdní noční a brzké ranní hodiny, kdy počet střetů dramaticky roste. Absolutně nejhorší je celoročně období kolem 22. hodiny.

Nejrizikovější kraje

Nejvíce střetů se zvěří se za poslední půlrok znovu odehrálo na silnicích ve Středočeském kraji, kde jich bylo celkem 1 635. Přitom vůbec nejhorší úsek, na kterém hrozí podle sledovaných dat srážka se zvěří, se nachází u Zdib.

Jde o část silnice č. 608 mezi Zdiby a Prahou-Novými Chabry, kde se na pouhých 88 metrech odehrálo 6 nehod. Jde o místo na pomezí dvou krajů. Odhad hmotné škody dosáhl 293 tisíc.

Co do množství srážek se zvěří figuruje na druhém místě Ústecký kraj, kde se událo 1 028 nehod. Vůbec nejhorším místem na Ústecku je silnice 0133 a její 1 993 m dlouhý úsek mezi litvínovským Janovem a Horním Jiřetínem. Pod koly tu skončilo 21 zvířat, přitom 14 z nich na 305metrové pasáži lesního úseku za čerpací stanicí. Škoda dle odhadů činila 476 tisíc korun.

Třetím krajem, kde zvěř nejčastěji končila život střetem s vozidlem, je tentokrát Vysočina. Za sledované období tam bylo evidováno 885 nehod.

Nejkritičtější místo zde představuje úsek silnice 360 v katastru Třebíč-Pocoucov směrem na Trnavu. Na trase dlouhé 3 294 m došlo k 30 nehodám se zvěří – přitom 10 se jich stalo na úseku o délce jen 186 metrů (zhruba na úrovni Výčapského rybníka). Odhad vzniklé škody určila Policie ČR na 525 000 Kč.

Rizikové úseky se oproti datům za minulá období částečně změnily. „To však neznamená, že ty původní už nejsou pro motoristy nebezpečné. Stále se na nich podle našich dat koncentrují případy srážek se zvěří,“ konstatoval Michal Bíl z CDV. (sfr)