Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program pro obce a kraje na bydlení pro uprchlíky. (Ilustrační foto)

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo program Ukrajina. Ten pomůže obcím a krajům s ubytováním Ukrajinců, kteří do ČR utekli před ruskou agresí. Resort, který o tom informoval na webu, zatím vyčlenil asi 1 miliardu korun. 

„Jako stát se zvládáme postarat o statisíce uprchlíků, kteří k nám přicházejí z Ukrajiny. Velký dík za to patří především obcím a krajům, kterým musíme rychle finančně pomoci. Aktivně jsme proto jednali se starosty, hejtmany a dalšími partnery v regionech. Na základě jejich požadavků jsme upravili chystaný program,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

„V novém národním programu počítáme s dotacemi pro obce a kraje na rekonstrukce bytů a budov k zajištění důstojného bydlení. Samozřejmě, že bude možné uplatňovat náklady zpětně od dne, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Náš program je jen jedním z připravovaných opatření, jak řešit dostupnost bydlení,“ doplnil.

Finančně budou podpořeny opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů, které nejsou nyní obyvatelné, ale mohly by sloužit pro střednědobé ubytování uprchlíků.

Tyto rekonstrukce budou prováděny v půdorysech stávajících objektů. K získání dotace bude stačit čestné prohlášení, že je věc řešena se stavebním úřadem.

Pomůže také chystaný Lex Ukrajina. Opravené byty po krizi obcím a krajům zůstanou a ty je využijí pro své občany.

Dotace na opravu a vznik obecních či krajských bytů bude činit maximálně 120 tisíc korun na jednu osobu dle standardizované kapacity a bude pro byty, které předtím nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.

Dotace na opravu obecních či krajských ubytoven bude činit maximálně 40 tisíc korun na jednu osobu dle standardizované kapacity a MMR stanoví minimální standard vybavenosti tak, aby šlo vždy o důstojné ubytování.

Na program má MMR zatím vyčleněnu skoro jednu miliardu korun.

Ve hře je stále i možnost, že s financováním pomůže EU, což osobně řešil ministr Bartoš v Bruselu.

O dotaci mohou žádat obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace, hlavní město Praha, městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace.

Jako záložní variantu a nouzové řešení v případě ještě většího náporu na ubytovací kapacity MMR finančně podpoří obce a kraje při pořizování mobilních či montovaných domů pro ubytování uprchlíků.

Resort stanoví minimální standard vybavenosti tak, aby bylo garantováno důstojné ubytování. (pel)