Administrativní komplex Central Group v Praze 9 nyní slouží jako největší asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny.  

Největší české centrum pro uprchlíky se nově otevřelo v Praze 9. Budovy zapůjčil a financuje Central Group. V rozsáhlém komerčním komplexu Central Group v Praze 9 se otevřelo největší a nejvytíženější české asistenční centrum pomoci lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině.

Central Group tři objekty bezplatně poskytl pražskému magistrátu a financuje i jejich provoz. V rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům společnost dále zdarma poskytuje prostory a financuje provoz Adaptačního centra pro integraci a vzdělávání uprchlíků v Praze 3 a svůj dlouholetý program finanční podpory pražské porodnice v Podolí letos zacílila na speciální péči o rodičky a novorozence z Ukrajiny.

Celková hodnota těchto tří programů dosahuje zhruba 25 milionů korun.

Central Group bohužel nemá v současné době k dispozici dokončené volné byty, které by pro dočasné ubytování uprchlíků mohl nabídnout. Všech zhruba 600 bytů v sedmi lokalitách po celé Praze, které má nyní v nabídce, je teprve ve stádiu výstavby.

Dokončené byty jsou vyprodány a nové se kvůli extrémně složitému povolování do nabídky dostávají jen velmi pomalu.

Central Group však mohl okamžitě poskytnout svůj rozsáhlý administrativní komplex v Praze 9 umístěný u metra. Ten čerstvě koupil se záměrem ho na dobu minimálně pěti let pronajímat a pak přebudovat na bytový areál. Společnost prostory nabídla řadě organizací na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny, potřeba pražského magistrátu využít objekty pro provoz největšího asistenčního centra v ČR však byla nejakutnější.

„Důležitější než zisky z pronájmu je nyní pomoci lidem na útěku před barbarskou válkou na Ukrajině. Proto jsem moc rád, že zde vzniklo nové největší asistenční centrum v celé České republice. Jako naši pomoc v současné krizové situaci celý areál poskytujeme zcela zdarma a mnohamilionovými částkami budeme navíc financovat jeho provoz,“ uvedl zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Vzdělávací centra pro uprchlíky v prostorách Central Group v Praze 3

Zatím byla nejdůležitější akutní pomoc lidem v nouzi, kterou zprostředkují krajská asistenční centra. Po této první fázi, kdy bylo třeba uprchlíky v asistenčních centrech odbavit, zajistit jim potřebné dokumenty a první ubytování, je klíčová další fáze, tedy jejich začleňování a vzdělávání.

Bez toho mohou časem nastat velké problémy a současné většinové sympatie veřejnosti vůči uprchlíkům se postupně mohou otočit. Až pomine potřeba asistenčního centra, poskytne Central Group Městské části Praha 9 tyto prostory pro potřeby školského zařízení.

„Velmi děkujme, že společnost Central Group nabídla svou budovu ve prospěch řešení uprchlické krize. Naše představa o jejím využití je taková, že v ní chceme zřídit prostory pro výuku ukrajinských dětí. Poučení z jiné krizové situace, pandemie covidu, je takové, že se jakákoliv školní absence ihned na dětech negativně projeví. Pro tyto děti tak je v tuto chvíli důležité nezameškat výuku a naučit se co nejdříve jazyk,“ dodal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.


Cílem Adaptačního centra Paměti národa je příprava žáků a studentů z Ukrajiny na vstup do českého prostředí.


Central Group také bezplatně zapůjčil další své prostory, tentokrát v Praze 3, neziskové organizaci Post Bellum. Ta v objektu, jehož provoz Central Group dále hradí, zřídila Adaptační centrum Paměti národa pro ukrajinské studenty. Celkem 40 středoškoláků rozdělených do 4 tříd zde bude mít každý pracovní den dopoledne výuku s ukrajinskými učiteli a odpoledne bude moci využít volnočasové aktivity.

ungovat už začaly dvě třídy a kapacita programu se bude dále navyšovat. Cílem programu je příprava žáků a studentů z Ukrajiny na vstup do českého prostředí a kultury.
 
Milion na zdravotní program pro rodičky a děti z Ukrajiny

Dva programy směřované na zajištění chodu asistenčního centra a vzdělávání uprchlíků doplnil Central Group programem zaměřeným na jejich zdraví. Společnost letos jako každoročně přispěla částkou jeden milion korun Nadačnímu fondu pro zdraví dětí, jehož prostřednictvím již 15 let podporuje Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Příspěvek tento rok zdravotníci využijí především na speciální program péče o ukrajinské rodičky a novorozence.

Developer Central Group

Central Group je největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za 28 let svého působení dokončil již 185 rezidenčních projektů a prodal téměř 18.000 nových bytů, domů a parcel. Veškeré vydělané prostředky investuje Central Group do dalšího rozvoje. Neúčastní se žádných veřejných zakázek ani není příjemcem žádných veřejných dotací. Každoročně platí českému státu stamilionové částky na daních a mnoha desítkami milionů korun každý rok také přispívá na obecně prospěšné účely a realizaci veřejných staveb.

Central Group v současnosti vlastní v Praze kolem 1,5 milionu m² brownfieldů a pozemků určených k výstavbě, na kterých plánuje více než 30.000 nových bytů. Připravuje celé nové městské čtvrti a na velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty z ČR i ze světa. V aktuální nabídce společnosti jsou stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze. V roce 2021 Central Group nakoupil nové pozemky a brownfieldy za více než 2,5 miliardy korun, na kterých plánuje postavit přes 2.000 nových bytů. Pro rok 2022 má na nové akvizice vyčleněny další 2,5 miliardy korun z vlastních zdrojů. (sfr)