Česko údajně špatně třídí odpad, kritizoval Brusel po kontrole skládek. (Ilustrační foto: redakční koláž)

Česko údajně špatně třídí odpad, kritizoval Brusel po kontrole skládek. Evropská komise proto zahájila proti České republice řízení. Evropská komise vyčítá Česku, že nedostatečně třídí odpady před skládkou. Česko má podle Bruselu mezery v právních předpisech o úpravě odpadu.

Podle exekutivy EK má Česko mezery v právních předpisech, které by měly tento problém na základě unijní směrnice řešit. Komise minulý týden zaslala českým úřadům výzvu k nápravě situace. Česko má dva měsíce na adekvátní reakci. Pokud Česko situaci nenapraví, může u soudu EU dostat pokutu.

Všechny země Evropské unie mají na základě směrnic o odpadech a jejich skládkách povinnost co nejúčinněji zpracovat a roztřídit odpad před jeho odvozem na skládku. Cílem je chránit před škodlivým dopadem skládek životní prostředí a zdraví lidí.

Komise v minulých letech v členských zemích kontrolovala dodržování těchto pravidel a v Česku zjistila nedostatky na všech pěti navštívených skládkách.

„Odpad je v Česku skládkován bez náležitého zpracování, protože se neprovádí třídění různých složek odpadu a stabilizace organického odpadu,“ uvedla EK.

Podle vyjádření ekologů z Hnutí Duha by čeští zákonodárci měli změnit zákon o odpadech a ukončit tím skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů dříve než v roce 2030, což země plánuje nyní.

Tvrdí, že Richardem Brabcem řízené ministerstvo životního prostředí nenaplňovalo skládkovou směrnici EU.

Podle ekologů by současní vládní politici měli umožnit nejpozději od roku 2024 například třídění kuchyňských a jídelních odpadů pro výrobu bioplynu. Pokud se pravidla nezmění, hrozí podle environmentálního hnutí, že na skládkách v letech 2024 až 2030 skončí zbytečných deset milionů tun komunálního odpadu. (sfr)