Indikátor kvality ovzduší v domácnostech RaDEC.

Společnost Tesla uvedla na trh novinku v oblasti měření fyzikálních veličin pro ochranu zdraví obyvatel. Jedná se o indikátor kvality ovzduší RaDEC. Je určen k indikaci látek škodlivých pro lidský organismus v ovzduší ve vnitřních prostorách budov a k měření doplňkových parametrů tohoto prostředí.

Zařízení RaDEC dokáže varovat uživatele v případě výskytu zvýšených limitů škodlivých látek a uživatel tak může okamžitě provést příslušná opatření, například kvalitní vyvětrání.


Zařízení měří následující veličiny:

  • Koncentraci radonu Rn, objemovou aktivitu radonu (OAR)
  • Příkon ekvivalentní dávky od fotonového záření (Rentgenové a Gama záření) (není ve verzi RaDEC light)
  • Koncentraci oxidu uhelnatého CO
  • Koncentraci oxidu uhličitého CO2
  • Relativní koncentraci organických těkavých látek VOC
  • Teplotu T
  • Relativní vlhkost RH

RaDEC je především určen k indikaci látek škodlivých pro lidský organismus v ovzduší ve vnitřních prostorách budov a k měření doplňkových parametrů tohoto prostředí. Dokáže varovat uživatele v případě výskytu zvýšených limitů škodlivých látek a uživatel tak může okamžitě provést příslušná opatření, například kvalitní vyvětrání.

RaDEC je vybaven barevným displejem s dotykovým ovládáním a dotykovým zapínacím tlačítkem (logo TESLA) na horní straně pouzdra.

Kromě okamžité hodnoty veličiny, zobrazované na displeji vytváří zařízení také periodické záznamy všech měřených veličin. Tyto záznamy je možné pro jednotlivé měřené veličiny zobrazit ve formě grafu na displeji o délce 100 záznamů.

RaDEC lze napájet z elektrické sítě nebo z vestavěného akumulátoru.

Díky vestavěnému akumulátoru je indikátor přenosný a lze s ním měřit i v prostorech bez přívodu elektrické energie po dobu minimálně 7 dní.

Pro měřené veličiny je možné nastavit dva alarmové limity „upozornění“ a „varování“, jejichž překročení se indikuje opticky na displeji a akusticky interní sirénou.

Zařízení také zobrazuje aktuální datum a čas. Je dodáváno s pomocným dotykovým hrotem pro snadnější ovládání.

RaDEC je možné umístit na libovolné místo v místnosti. Doporučuje se umístit co nejdál od oken nebo od zařízení, které zajišťují větrání. Zadní stěna indikátoru by měla být nezakrytá.

Společnost Tesla je členem AOBP.

Je jedním z předních dodavatelů v oblasti speciálních radiokomunikací a spojovací techniky pro vojenské stacionární a mobilní taktické sítě.

Mezi hlavní komodity společnosti patří výroba radioreléových zařízení pro vytváření mikrovlnných spojů, servis zabezpečovacích zařízení a systémů, slaboproudé systémy, strukturované sítě a osazování desek plošných spojů.

V současné době jsou zařízení vyvíjena nejen pro vojenské použití, ale i pro komerční a civilní sféru. Tesla je generálním dodavatelem stacionární mikrovlnné telekomunikační sítě Armády České republiky. (sfr)