Státem dotované ztrátové České dráhy koupily vyškovského autobusového dopravce Vydos Bus. (Ilustrační foto)

Státem dotované ztrátové České dráhy koupily vyškovského autobusového dopravce Vydos Bus. Firmu hodlají využít k zajištění náhradní dopravy při plánovaných výlukách nebo mimořádných událostech.

„Národní dopravce České dráhy se stal 100% vlastníkem společnosti VYDOS BUS a.s. V letošním roce dojde ke změně názvu autobusového dopravce na ČD BUS. Firmu využijeme pro zajištění náhradní autobusové dopravy během plánovaných výluk nebo mimořádných událostí,“ oznámil podnik na Twitteru.

Cílem pořízení vlastního autobusového dopravce je podle ČD snaha snížit náklady na zajištění náhradní autobusové dopravy. Ročně zaplatí České dráhy za náhradní autobusy až 900 milionů korun.

„Vzhledem k množství výluk a potřebě zajištění náhradní dopravy pro nás bude rozšíření vozidlového parku o autobusy velkým přínosem, a to nejen z ekonomického, ale i z provozního hlediska,“ uvedl Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro servis.

„Vstupem do autobusové dopravy totiž snížíme závislost na externích dodavatelích. Transakce je zároveň součástí Strategie 2030 Českých drah,“ dodal.

Uzavření smlouvy o koupi stoprocentního podílu ve Vydos Busu v minulých dnech schválil řídicí výbor drah.

Původní zakázky společnosti Vydos Bus budou podle nového majitele dokončeny ve stávajícím rozsahu. Jedná se o zajištění MHD ve Vyškově a jednoho provozního souboru při výluce Brno – Adamov – Blansko.

„Nynějším zaměstnancům nabídneme stabilní pracovní zázemí. Rádi bychom postupně navýšili počet autobusů a samozřejmě i zaměstnanců, tedy především řidičů. Nabídneme tak nové pracovní příležitosti,“ doplnil Adam Svojanovský, předseda představenstva VYDOS BUS. (pel)