Nezaměstnanost v ČR se v prosinci 2020 zvýšila na 3,5 procenta, informoval Úřad práce ČR. (Ilustrační foto)

Nezaměstnanost v ČR se v prosinci 2020 zvýšila na 3,5 procenta. To je o 0,2 procentního bodu více než v listopadu a o 0,5 p.b. méně než před rokem. O práci se ucházelo 258 173 lidí, zhruba o 12 600 více než o měsíc dříve.

Data zveřejnil Úřad práce ČR.

„S příchodem zimy postupně končí sezónní práce zejména v zemědělství či ve stavebnictví, a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost. Nezaměstnanost během celého loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

„Na rozdíl od roku 2020 byla navzdory trvající epidemické situaci a přijímaným bezpečnostním opatřením příznivější. Oproti stejnému období prosince předchozího roku došlo k poklesu počtu nezaměstnaných a naopak meziročně vzrostl počet volných pracovních míst,“ dodal Najmon.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání je podle generálního ředitele ÚP ČR stále nižší než počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízejí. Přesto se ale Úřad práce ČR připravuje na možnost
rostoucí nezaměstnanosti a přijímá taková opatření, aby propouštění zaměstnanci co nejrychleji přešli k novému zaměstnavateli.

Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2021 celkem 258 173 uchazečů o zaměstnání, o 12 624 více než v předchozím měsíci a o 33 804 méně než loni.

Během prosince se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 38 257 lidí. To je meziměsíčně více o 6 412 osob a meziročně méně o 1 886 uchazečů.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v prosinci v Moravskoslezském a v Ústeckém (5,1 procenta) a dále v Karlovarském kraji (4,2 procenta).

Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,4 procenta).

Průměrný věk nezaměstnaných byl v prosinci 43,5 roku, zatímco loni to bylo 42,6 roku.

V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl osob v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 3,2 procentního bodu (ale v absolutním vyjádření jde o pokles o 3 542 osob).

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním.

Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci prosince bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 76 911.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v prosinci celkem 82 281 osob, což představuje 31,9 procenta všech uchazečů o zaměstnání.

Uchazeči v průměru pobírali 9 232 korun měsíčně (prosinec 2020 – 8 502 korun).

Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 korun dostávalo 20 001 (24,3 procenta) osob.

Maximální výši podpory, tedy 20 075 korun , pak pobíralo 3 799 (4,6 procenta) uchazečů o zaměstnání.

V prosinci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 736 893 tis. korun (listopad 2021 – 746 977 tis. korun , říjen 2021 – 741 458 tis. korun).

ČSÚ: V listopadu byla míra nezaměstnanosti 2,3 procenta

Údaje o nezaměstnanosti zveřejnil také Český statistický úřad (ČSÚ).

„Míra nezaměstnanosti v listopadu 2021 klesla na hodnotu 2,3 procenta a v absolutních počtech si hledalo zaměstnání 119 tisíc osob. Šlo o nejnižší hodnotu od dubna 2020, kdy začal rychlý růst nezaměstnanosti v důsledku zavedení protiepidemických opatření,“ okomentoval výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Meziročně se míra nezaměstnanosti snížila o 0,8 procentního bodu.

Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,9 procenta, míra nezaměstnanosti žen 2,8 procenta. (pel)