Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček požaduje u Evropské komise zmírnění emisních norem na auta v České republice. (Ilustrační foto)

Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (ANO) požaduje u Evropské komise zmírnění emisních norem na auta v České republice. V dopise adresovaném čtyřem eurokomisařům Havlíček apeluje na to, aby Brusel zvážil všechny problematické aspekty a vůbec potřebnost nového standardu Euro 7 pro lehká a těžká vozidla. Chce tak zabránit tomu, aby snížila konkurenceschopnost automobilového průmyslu a zdražila nová auta.

Informovalo o tom MPO ČR.

„Česká republika respektuje cíle Zelené dohody, ale máme zásadní problém se způsobem jejích naplňování, kdy se nebere v úvahu rozdílná průmyslová a energetická infrastruktura jednotlivých zemí unie. Budeme důsledně požadovat takový plán, který nepoškodí konkurenceschopnost automobilového průmyslu, protože ten patří mezi pilíře české ekonomiky,“ uvedl Havlíček.

Doplnil, že případný nový návrh standardu Euro 7/VII musí být technicky proveditelný a nákladově přiměřený.

„V opačném případě by jediným výsledkem vzhledem k vyřazení několika typů motorů bylo vážné omezení výběru nových vozidel a jejich výrazné zdražení. Evropský vozový park tak bude ještě více stárnout, protože zákazníci si budou držet svá starší stávající auta. To by vedlo k přesně opačným výsledkům, než jaké Evropská komise původně zamýšlela,“ řekl.

Dopis adresoval místopředsedovi EK Fransi Timmermansovi a komisaři pro vnitřní trh Thierry Bretonovi. List dal na vědomí také eurokomisaři pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijusovi Sinkevičiusovi a komisařce EK pro dopravu Adině Văleanové.

EK v současné době připravuje nový standard Euro 7. Přísné mezní hodnoty emisí znečišťujících látek, které v něm zvažuje, však vyvolávají zásadní otázky, co se týče technické proveditelnosti, nákladů na dodržování předpisů i přínosů pro životní prostředí.

„Spolu s navrhovanými parametry testování emisí v reálném provozu se zdá, že návrh Euro 7/VII bude téměř nemožné realizovat. Právě to se ČR snaží v dopise na vysoké představitele EK zdůraznit,“ řekla Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod.

„Dále je podle nás sporné, zda by se měl rozšiřovat rozsah emisních norem zahrnutím dalších znečišťujících látek v situaci, kdy zatím nejsou k dispozici vhodná měřicí zařízení a metody,“ doplnila.

Návrh normy Euro 7/VII je problematický rovněž v kombinaci s dříve vydaným návrhem novely nařízení EU ohledně snížení emisí CO2 u vozidel. V praxi může předloha ještě uspíšit zákaz výroby vozidel se spalovacími motory.

Proto ČR ještě před vydáním návrhu Euro7/VII dopisem určeným eurokomisařům apeluje na to, aby norma jednoznačně vzala v úvahu potřeby domácího automobilového průmyslu. (pel)