V Česku považuje Evropskou unii za dobrou jen menšina lidí, ukázal průzkum názorů v zemích V4. (Ilustrační foto)

V Česku považuje Evropskou unii za dobrou jen menšina lidí, ukázal průzkum názorů v zemích V4. Obyvatelé v ČR jsou vůči členství v EU nejkritičtější v rámci zemí Visegrádské čtyřky (V4). Vyplynulo to z výsledků průzkumu veřejného mínění bratislavského Institutu pro veřejné otázky (IVO).

Členství své země v EU za dobrou věc označilo jen 41 procent obyvatel Česka.

Na Slovensku stejný názor vyslovilo 57 procent, v Maďarsku 59 procent a v Polsku 68 procent obyvatel.

Podle autorů studie se veřejnost v Česku z celkového visegrádského obrazu vymyká i vysokým podílem explicitně negativních názorů na členství v EU.

Za špatnou věc považuje členství v EU téměř 30 procent respondentů z ČR. V Maďarsku stejně kritický názor zastává pouhých 6 procent respondentů.Země V4 se liší také v postoji svých obyvatel k USA a k Rusku. Nejvyšší důvěře se USA těší u obyvatel v Polsku. Nejmenší důvěře na Slovensku.

Naopak, Rusko vnímají Slováci nejlépe. Nejhůře pak Poláci.

Rozdíly mezi zeměmi jsou také ve vnímání členství země v NATO. V Polsku členství v NATO považuje za dobrou věc 73 % dotázaných, na Slovensku to bylo jen 38 %.

Jasně většinovou podporu má členství v NATO v Maďarsku (69 %). Nadpoloviční podporu má i v Česku (52 %).

Průzkum na reprezentativním vzorku populace ve zmíněných čtyř středoevropských zemích se uskutečnil letos na jaře, kdy v regionu vrcholila druhá silná vlna koronavirové nákazy.

Projekt koordinoval Inštitút pre verejné otázky v Bratislavě. Sběr dat na reprezentativních vzorcích dospělé populace realizovaly výzkumné agentury FOCUS (Česká republika), IMAS (Maďarsko), IMAS International (Polsko) a FOCUS (Slovensko). (sfr)