Maláčové MPSV investovalo v letech 2017 až 2019 celkem 5,9 miliardy korun do sociálních služeb, ale ve výsledku se nic moc nezlepšilo. (Ilustrační foto: ČSSD)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) investovalo v letech 2017 až 2019 celkem 5,9 miliardy korun do sociálních služeb, ale ve výsledku se nic moc nezlepšilo. Odhalila to kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Peníze přitom byly určeny na zvýšení počtu lůžek v pobytových zařízeních nebo zlepšení kvality služeb. 

NKÚ se zaměřil na to, jak MPSV vynakládalo prostředky na investice v oblasti sociálních služeb v letech 2017 až 2019.

Kontroloři prověřili peníze ze dvou programů, které byly určeny například na zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb, zlepšení kvality těchto služeb, podporu mobility a podobně.

Šetření však odhalilo nedostatky u obou z programů.

„MPSV u jednoho z nich stanovilo cíle tak, že u části z nich nebude možné vyhodnotit, co peníze přinesly, v jiném případě zase stanovené cíle byly nastaveny tak, že nemohly významně zlepšit situaci,” zkritizoval NKÚ.

Ministerstvo také v několika případech nedodrželo vlastní podmínky pro proplácení dotací.

Jedním z cílů rozdělených peněz spočíval ve vybudování nových lůžek, které by posílily celkovou ubytovací kapacitu v sociálních zařízeních. MPSV plánovalo vytvořit 605 nových lůžek, to ale v praxi neodpovídalo skutečné potřebě ani požadavkům ze strany poskytovatelů sociálních služeb.

Jak NKÚ připomněl, v roce 2016, tj. v době schvalování programu, bylo České republice 72 110 lůžek vybraných pobytových služeb. Ve stejném roce dosáhl počet neuspokojených žádostí o umístění na tato lůžka téměř 92 tisíc.

„U takto nízko stanoveného cíle bylo od začátku možné předpokládat, že dostupnost pobytových lůžek se významně nezlepší. S ohledem na demografický vývoj lze také čekat, že bez zásadních změn se bude dostupnost těchto služeb zhoršovat,“ varoval úřad.

Nedostatky pak NKÚ odhalil i v tom, jak MPSV posuzovalo projekty k podpoře. U jednoho z programů MPSV stanovilo ukazatele efektivnosti, které však při hodnocení nebralo v úvahu. V jiných případech zase pro některé postupy chyběla jednotná a ověřitelná pravidla.

Kontroloři dále zjistili, že MPSV vyplatilo příjemcům maximální výši dotací v době, kdy jejich podpořené projekty ještě nebyly ukončeny, a nebyla tak známa skutečná výše celkových výdajů. To se stalo u 2 z 12 prověřovaných projektů.

„U jednoho z projektů to pak v praxi znamenalo, že MPSV zaplatilo o téměř jeden a půl milionu korun více, než ve skutečnosti mělo,“ uzavřel NKÚ. (pel)