Investiční skupina PPF získala v rámci zrychleného odkupu akcií podíl 90,01 procenta v operátorovi O2.

Skupina PPF ovládla 90,01 procenta akcií operátora O2 a může proto iniciovat stažení akcií O2 z pražské burzy. V plánu má vytěsnit minoritní akcionáře a podnik získat celý. 

Oznámila to PPF.

„Navýšení podílu PPF Telco na základním jmění O2 CR proběhlo metodou takzvaného zrychleného odkupu akcií za maximální cenu 264 korun za jednu akcii. Jednalo se o první transakci tohoto druhu realizovanou na tuzemském kapitálovém trhu,“ uvedl Leoš Rousek, mluvčí PPF.

Ve zrychleném odkupu akcií zvýšila svůj podíl na 90,01 procenta z 83,58 procenta.

Zrychleného odkupu akcií se mohli zúčastnit pouze kvalifikovaní investoři. Ti akcionáři O2 CR, kteří nejsou kvalifikovaní investoři, budou moci své akcie prodat skupině PPF v rámci následné nabídky povinného odkupu dle platných pravidel.

„Jako držitel podílu na základním kapitálu O2 CR více než 90 % oznamuje PPF záměr iniciovat v souladu se zákonnou normou nucený přechod (tzv. povinný odkup) všech akcií ostatních akcionářů tohoto telekomunikačního operátora na společnosti ze skupiny,“ uvedla PPF.

PPF se již několik let věnuje rozvoji svých telekomunikačních aktivit na trzích střední a jihovýchodní Evropy prostřednictvím provozovatelů infrastruktury a operátorů. S tím souvisí průběžné vyhodnocení optimální formy vlastnictví a financování jednotlivých aktiv.

Rozhodnutí PPF nabídnout zrychlený odkup akcií O2 CR reflektuje podle Rouska fakt, že objem obchodů, se kterými se tyto cenné papíry na pražské burze obchodují, již delší dobu strmě klesá.

V tomto roce dosahuje průměrný denní objem obchodů s akciemi O2 CR 9,3 milionu korun, což odpovídá tržní likviditě velmi malého akciového titulu, nikoli společnosti kotované na hlavním trhu pražské burzy.

Transakce s akciemi O2 CR v objemech na úrovni alespoň desítek milionů korun, což by odpovídalo významu této společnosti, jsou tak nyní v běžném obchodním režimu neuskutečnitelné.

Pro srovnání: v roce 2011 dosahoval průměrný denní objem obchodů s akciemi O2 CR 134 milionů korun. O pět let později klesl na 33 milionů korun.

PPF tak prostřednictvím zrychleného odkupu umožnila kvalifikovaným investorům, aby své akcie v O2 CR mohli odprodat najednou.

Současně si prodávající zachovají svůj nárok na výplatu dividendy O2 CR ze zisku za rok 2020 a částky odpovídající snížení emisního ážia. Nárok na výplatu tohoto podílu na zisku bude zachován také pro drobné akcionáře v rámci následného povinného odkupu.

O2 je největším integrovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti provozuje téměř 8 milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě.

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. Působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Celosvětově na konci roku 2020 zaměstnávala více než 94 tisíc lidí.

Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti nejbohatší Čech Petr Kellner, který podle výroční zprávy společnosti ovládal 98,93 procenta PPF.

Kellner tragicky zahynul při pádu vrtulníku na Aljašce letos na konci března. Koncovým vlastníkem skupiny PPF je nyní vdova Renáta Kellnerová. (pel)