EXCALIBUR ARMY a Univerzita obrany podepsaly rámcovou smlouvu o spolupráci.

V prostorách nového Vývojového centra společnosti EXCALIBUR ARMY ve Šternberku byla v pátek 11. června 2021 podepsána rámcová smlouva o spolupráci mezi Univerzitou obrany (UNOB) a společností EXCALIBUR ARMY (EA). Smlouvu podepsaly rektorka UNOB, brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., a jednatelka EA, Ing. Daniela Richterová, za přítomnosti dalších akademických představitelů univerzity a vedení EA.

Slavnostnímu podpisu předcházela prezentace a prohlídka vývojových a výrobních kapacit šternberského podniku a statická i dynamická ukázka vozidel.

Po podpisu dohody se zástupci obou nových partnerů věnovali možnostem spolupráce, která má v budoucnu probíhat na základě dílčích smluv uzavíraných pro konkrétní výzkumné projekty.

Ty by se měly týkat mj. vývoje a úprav pozemní techniky či zapojení EA do projektů obranného výzkumu řešených na UNOB. Kromě této projektové spolupráce je v plánu využít kapacity výrobního podniku ve Šternberku k poskytnutí odborných stáží či praxe studentům UNOB.

Na místě byla už zahájena konkrétní jednání na tato témata:

  • zapojení akademických pracovníků UNOB do zpracování expertních posudků na projekty vývoje samohybné houfnice 155 mm DITA, vyprošťovacího automobilu TREVA-15, dekontaminačního vozidla DECON a zodolněného hasičského vozidla CZS-15 TRITON,
  • spolupráce na výzkumu a vývoji nové samohybné houfnice 155 mm standardu NATO,
  • zpracování oponentských posudků k výzkumným a vývojovým projektům spolufinancovaným ze strukturálních fondů EU,
  • vzájemné poskytování informací v oblasti výzkumu a vývoje vojenské techniky a techniky pro IZS.

Pro EA je uzavření dohody s vojenskou univerzitou prestižní záležitostí a důležitým milníkem v rozvoji potenciálu dodavatelských schopností pro ozbrojené síly a speciální záchranné složky České republiky.

Přestože je EA exportně zaměřená, spolupráce s AČR a domácími institucemi v oblasti obrany je velmi důležitým referenčním aspektem pro exportní úspěchy vyvíjené a vyráběné techniky ve Šternberku na zahraničních trzích, a společnost proto plánuje být i na domácím trhu dál aktivní.

(tis)