Třetina peněz na podporu městské hromadné dopravy se nevyčerpá, odhalila kontrola NKÚ. (Ilustrační foto)

Třetina peněz z dotací ministerstva dopravy na podporu městské hromadné dopravy se nevyčerpá, odhalila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontroloři upozornili také na nedostatek kvalitně připravených projektů, odklad výstavy metra D i na skutečnost, že ministerstvo nebude schopné zjistit přínosy podpořených projektů. 

NKÚ prověřil podporu městské hromadné dopravy v elektrické trakci, tedy tramvají, trolejbusů a metra.

Ministerstvo dopravy od roku 2016 schválilo 42 projektů na výstavbu či modernizaci městské a příměstské dopravy. Ke konci října loňského roku nicméně bylo dokončeno pouze devět z nich.

„Z peněz vyčleněných na tuto podporu se navíc nepodaří vyčerpat minimálně 34 %. V první výzvě pro překládání žádostí o tuto podporu totiž nebyl dostatek kvalitně připravených projektů,“ uvedl NKÚ.

Resort také počítal s 5 miliardami korun na výstavbu trasy D pražského metra. Příprava projektu se ale zpozdila a peníze se už nezvládnou vyčerpat.

Kontroloři poukázali i na to, že ministerstvo nebude mít podle čeho zjistit, co skutečně podpora přinesla.

„MD sleduje jen výstupy, jako je například délka nových a zmodernizovaných tratí. Podle těchto ukazatelů ale nebude moci zhodnotit, jestli a jak se díky podpoře zvýšil zájem o městskou hromadnou dopravu oproti automobilové, jestli se snížily škodlivé emise nebo jestli se zlepšily a zrychlily spoje ve městech,“ vyplynulo z kontroly.

MD také nehodnotí podporu průběžně, ale chce k tomu přikročit až na konci programového období. Jak bude hodnocení vypadat, si ministerstvo teprve ujasňuje.

Kontroloři se zaměřili také na stavební náklady u šesti srovnatelných projektů na výstavbu či rekonstrukci tramvajové trati. Porovnávali u nich ceny za 1 km trati. Ceny se pohybovaly od 33 do 122 milionů korun. Vliv na tyto cenové rozdíly měla složitost stavby i množství prováděných prací. (pel)