Havlíčkovo ministerstvo vyhazuje peníze oknem. Miliardové dotace pro malé a střední podniky na poradenství, marketing a vzdělávání či na inovace pro boj s nemocí covid-19 získalo pouze 1 promile všech menších firem, odhalila kontrola. (Foto: Redakční koláž)

Dotace ministerstva průmyslu ve výši 2,3 miliardy korun pro malé a střední firmy na marketing, školící střediska nebo inovace pro boj s nemocí covid-19 neměly skoro žádný přínos, odhalila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Na peníze totiž dosáhlo jen jedno promile z celkového počtu 1 milionu malých a středních podniků. Dopad na celý sektor tak bude mizivý. 

NKÚ prověřil podporu poskytnutou malým a středním podnikům na poradenství, marketing a vzdělávání v letech 2015 až 2020. Zaměřil se také na podporu inovací v boji s nákazou covid-19.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozdělilo do ledna 2021 na všechny tyto účely přes 2,3 miliardy korun.

Podporu na poradenství, marketing a vzdělávání pro malé a střední podniky vyplácí MPO z operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. Peníze by měly podnikům pomoci zlepšit jejich konkurenceschopnost na začátku podnikání, usnadnit přístup na zahraniční trhy a rozšířit možnosti pro vzdělávání zaměstnanců.

Kontrola však ukázala, že inovační miliardy získalo jen jedno promile z celkového počtu 1 milionu malých a středních podniků v ČR.

„Nelze tak očekávat, že vyplacené peníze budou mít výraznější pozitivní dopad na celý tento sektor. Kontrola navíc ukázala, že podpora neměla vliv na cíle, které si MPO stanovilo,“ uvedl úřad.

Například u podpory na poradenství rostly cílové hodnoty ukazatelů ještě před spuštěním první výzvy. Tu MPO připravovalo 4 roky. Resort se také nezabýval tím, jak podniky poradenské služby využívaly ani jaký měly tyto služby dopad na jejich podnikání.

Naopak u podpory na marketing se podle kontrolorů cílové ukazatele od roku 2015 neustále zhoršovaly, a to navzdory vyplacené částce, která k lednu 2021 přesáhla 700 milionů korun. Není navíc ani jasné, zda a jak tato podpora pomohla malým a středním podnikům zvýšit jejich export.

Podpora na vzdělávání byla určena na budování školicích středisek, ale ministerstvo průmyslu a obchodu podle prověrky nesledovalo, jestli podniky využívají střediska pro stanovený účel. Přitom pokud by podniky nesplnily podmínky, měly by podporu vrátit.

„Teprve v průběhu kontroly NKÚ Ministerstvo průmyslu a obchodu zavedlo, že podniky musí předkládat přehled o vytíženosti školicího střediska. O podporu neměly podniky zájem a MPO postupně převedlo 90 % z vyčleněných peněz do jiných programů,“ infomorval NKÚ.

Kontrola poukázala i na to, že u interních projektů agentury CzechTrade šlo téměř 65 milionů korun na výdaje samotné agentury, což představovalo téměř polovinu proplacených výdajů na tyto projekty, ale MPO už nesledovalo, jaký přínos měly tyto služby pro jednotlivé podniky a jestli jim pomohly se vstupem na zahraniční trh.

NKÚ prověřil i peníze na programy spojené s pandemií covid-19. Ty měly malým a středním podnikům pomoci při vývoji inovací, materiálů a technologií pro boj s nákazou. Šlo například o výrobu ochranných prostředků, likvidaci infekčního odpadu nebo sdílení znalostí s výzkumnou sférou.

„MPO nebude schopno vyhodnotit, co tato podpora přinesla a jak pomohla v boji s pandemií. Sleduje totiž jen to, jestli podnikatel pořídil z peněz danou technologii nebo kolik podniků navázalo spolupráci s výzkumnými institucemi,“ uzavřela kontrola. (pel)