Protidrogová politika v Česku je plná chyb a neplní cíle, ukázala kontrola NKÚ. (Ilustrační foto)

Stát rozdělil v letech 2016 až 2019 celkem 849 milionů korun na protidrogovou politiku, ale bez výsledku. Stanovené cíle se totiž nepodařilo splnit – zvyšovala se nejen dostupnost drog, ale s tím i počet problémových uživatelů drog. Dotace navíc provázely chyby a nesrovnalosti, odhalila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). 

Kontroloři se zaměřili především na Úřad vlády ČR (ÚV ČR) a 3 konkrétní resorty – ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo spravedlnosti, které dotace na projekty řešící protidrogovou tematiku poskytovaly.

„Cíle protidrogové politiky pro roky 2010 až 2018 se nepodařilo naplnit. ÚV ČR sám vyhodnotil, že v oblasti nelegálních drog byl splněn pouze jeden cíl ze čtyř – snížení míry příležitostného užívání návykových látek mladými lidmi. Stejně tak tomu bylo u hazardního hraní, kde se podařilo posílit zákonnou regulaci hazardního hraní,“ uvedli kontroloři.

Dalších cílů se naopak podle NKÚ nepodařilo dosáhnout – zvyšoval se jednak počet problémových uživatelů drog, ale vysoká zůstala i dostupnost drog mezi lidmi.

U alkoholu a tabáku pak byly cíle splněny jen částečně či vůbec.

Kontroloři se zaměřili na způsob, jakým poskytovatelé dotací rozdělovali peníze.

Ukázalo se, že resorty v řadě případů porušovaly závazné postupy a pravidla. Například MŠMT a MZ nevytvořily formulář pro podání žádosti tak, aby obsahoval veškeré náležitosti vyžadované zákonem.

Podobné to bylo i u vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace, která ne vždy splňovala zákonem stanovené náležitosti, což se týkalo všech kontrolovaných institucí.

Kromě toho ministerstvo školství a zdravotnictví v některých případech postupovaly netransparentně a pro příjemce tak vytvářely nerovné podmínky.

Oba resorty podpořily projekty, které nesplnily všechny podmínky pro získání dotace .

Resort zdravotnictví podpořil žádosti v celkové hodnotě přibližně 18,6 milionu korun, které ale neobsahovaly veškeré náležitosti.

MŠMT zase podpořilo tři žádosti v hodnotě téměř 1,3 milionu korun, které získaly od nezávislých hodnotitelů méně než 30 bodů, v důsledku čehož neměly být vůbec podpořeny.

„Jeden z těchto projektů získal v jednom z hodnocení nula bodů, navíc ani nesplňoval všechny potřebné náležitosti, přesto pro něj MŠMT schválilo dotaci ve výši 332 tisíc korun. Resort dále schválil dvě dotace celkově za více než 656 tisíc korun fyzické osobě, která se podílela na administraci dotací a na hodnoticím procesu žádostí,“ uvedl NKÚ. (pel)