Evropské regiony závislé na uhlí dostanou od Evropské unie 445 miliard korun, aby došlo ke zmírnění problémů, se kterými se uhelné oblasti mohou během transformace potýkat.

Brusel dá regionům závislým na uhlí 17,5 miliard eur (445,8 miliardy korun). Peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci mají být přerozděleny těm oblastem v Evropě, které se při odklonu od uhlí a při přechodu na klimaticky čisté hospodářství mohou potýkat s problémy. Konkrétně Česko by mělo dostat 1,6 miliardy eur (41 miliard korun). 

„Dnes jsme v EP definitivně schválili Fond spravedlivé transformace. Pomůže uhelným regionům zmírnit dopady energetické transformace. Tři kraje (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský) si rozdělí cca 41 mld. Kč. Jako jeden ze zpravodajů jsem hlasoval pro,“ napsal Alexandr Vondra (ODS/Evropští konzervativci a reformisté) na Twitteru.

V prosinci 2019 se lídři unijních zemí zavázali, že EU bude do roku 2050 uhlíkově neutrální. To znamená, že redukuje většinu svých emisí skleníkových plynů a ty zbývající vyváží např. výsadbou stromů.

Tzv. Fond spravedlivé transformace, který dostal zelenou europarlamentu, má podporovat regiony, průmyslová odvětví a zaměstnance, kterých se nejvíce negativně dotkne transformace ekonomiky v rámci boje proti klimatickým změnám.

Celkově je ve fondu k dispozici 17,5 miliardy eur (445,8 miliardy korun). Konkrétně Česko by mělo dostat 1,6 miliardy eur (41 miliard korun).

Až dohodu formálně přijme i Rada EU, vstoupí nařízení v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. (pel)


Fond spravedlivé transformace

  • Členské státy budou moci čerpat prostředky z fondu pod podmínkou, že se na vnitrostátní úrovni zaváží k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Dokud takový závazek nepřijmou, budou mít nárok pouze na 50 % finančních prostředků, které jsou pro ně ve fondu vyčleněny.
  • Podniky, které mají finanční obtíže, mohou získat podporu v souladu s prozatímními pravidly Unie pro státní podporu stanovenými pro výjimečné okolnosti.
  • Státy budou mít možnost dobrovolně převádět prostředky z jiných fondů soudržnosti.
  • Členské státy musí na část investic samy přispět. Podíl spolufinancování investic z fondů Unie je stanoven na nejvýše 85 % pro méně rozvinuté regiony, 70 % pro přechodové regiony a 50 % pro rozvinutější regiony.