V únoru 2021 zemřelo v Česku o třetinu více lidí, než je v tomto období obvyklé, ukázala data ČSÚ. (Ilustrační foto)

Počet úmrtí v Česku byl v únoru 2021 znovu mimořádně vysoký. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) zemřelo 13,5 tisíce obyvatel České republiky, tedy o 36 procent více oproti pětiletému průměru let 2015 až 2019 pro únor. Extrémní byla situace v Karlovarském kraji, kde se počet zemřelých zvýšil o 168 procent. 

„Oproti lednu letošního roku a listopadu roku 2020 byla úroveň celkové úmrtnosti obyvatel České republiky v únoru mírně nižší, avšak oproti prosinci a říjnu roku 2020 naopak lehce vyšší. Letošním únorem tak pokračovalo již pětiměsíční období vysoké nadúmrtnosti,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

Hrubá míra úmrtnosti vyjadřující počet zemřelých na tisíc obyvatel dosáhla v únoru 16,4 promile.

Letošní únorový úhrn zemřelých ve výši 13,5 tisíce byl oproti pětiletému průměru z let 2015 až 2019 vyšší o 3,5 tisíce. Ve srovnání s předchozím měsícem poklesl o 2,5 tisíce.

Zatímco v průměru pro období 2015 až 2019 se počet zemřelých na tisíc obyvatel v měsících říjen až únor pohyboval od 10,2 do 12,2 promile (s nejnižší hodnotou pro listopad a nejvyšší pro únor), v době pandemie onemocnění covid-19 dosahoval 15,6 (říjen a prosinec 2020) až 17,9 (listopad 2020) promile.

Úbytek zemřelých byl znatelný i při přepočtu na srovnatelně dlouhé měsíce. Letošní leden tak zatím zůstává (po zpracování únorových dat) kalendářním měsícem s vůbec nejvyšším počtem zemřelých osob (15,9 tisíce), a to nejen z pohledu lednových počtů, ale i v rámci všech kalendářních měsíců v uplynulém tři čtvrtě století.

Druhý nejvyšší měsíční počet přísluší loňskému listopadu (15,8 tisíce), letošní únorový počet obsadil v tomto žebříčku dvanácté místo.

„Únorový počet zemřelých byl oproti průměru let 2015 až 2019 vyšší ve všech krajích, avšak zatímco v Kraji Vysočina a kraji Zlínském pouze o 1, resp. 4 %, v Karlovarském o extrémních 168 %,“ upozornila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Konkrétně šlo podle ní o 837 zemřelých ve srovnání s 312 za zmiňovaný pětiletý průměr. Vysoký byl přitom počet zemřelých obyvatel Karlovarského kraje již v lednu, kdy rovněž přesáhl dvojnásobek průměrného počtu zemřelých pro daný měsíc.

Mimořádně nepříznivé úmrtnostní podmínky v Karlovarském kraji potvrzují také relativní údaje a jejich srovnání s ostatními krajskými celky.

Počet zemřelých na tisíc obyvatel kraje byl v Karlovarském kraji z krajů suverénně nejvyšší v prvním (26,9 promile) a zejména pak ve druhém měsíci (37,2 promile) roku.

Druhý nejvyšší vzestup únorového počtu zemřelých nad běžnou situaci let 2015 až 2019 zaznamenal Královéhradecký kraj. Stejně jako o měsíc dříve, i v únoru zde nadúmrtnost přesahovala 85 %. (pel)