Nezaměstnanost v listopadu 2020 zůstala na 2,9 procenta, oznámil ČSÚ. (Ilustrační foto)

Míra nezaměstnanosti v Česku v listopadu roku 2020 byla opět 2,9 procenta, stejně jako v říjnu. Meziročně se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,4 procenta, míra nezaměstnanosti žen 3,6 procenta.

Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„O desetinu nižší počet odpracovaných hodin byl v listopadu srovnatelný s březnem. Opět se více propadly hodnoty u osob samostatně výdělečně činných, a to dvojnásobně ve srovnání se zaměstnanci,“ uvedl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

„Nárůst nezaměstnanosti dopadá výrazněji na ženy. V celkovém poklesu pracujících o 41 tisíc, ke kterému došlo od února, představují ženy výrazných 70 procent,“ dodal.

Míra zaměstnanosti 15 až 64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v listopadu 74,4 procenta. Oproti listopadu 2019 se snížila o 0,9 procentního bodu.

Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,4 procenta, míra zaměstnanosti žen 67 procent.

ČSÚ na základě vlastního šetření prováděného v domácnostech měří takzvanou obecnou míru nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO). Výsledek se týká lidí ve věku mezi 15 a 64 lety a počítá se jako poměr nezaměstnaných a ekonomicky aktivních.

Rozdílnou metodiku používá Úřad práce ČR, který uvádí počet nezaměstnaných registrovaných na úřadu a porovnává ho s počtem všech lidí ve věku mezi 15 a 64 lety žijících na daném území.

Podle metodiky Úřadu práce ČR byla v listopadu míra nezaměstnanosti vyšší, a to 3,8 procenta. (pel)