Zahraniční obchod ČR skončil v listopadu 2020 v přebytku 32,2 miliardy korun, informoval ČSÚ.

Zahraničnímu obchodu ČR pomohl vývoz automobilů. V listopadu roku 2020 skončil v přebytku 32,2 miliardy korun. Jde o meziroční nárůst o 20 miliard korun. 

Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„Listopadová bilance zahraničního obchodu se zbožím dosáhla historicky rekordní hodnoty, a to díky výraznému meziročnímu růstu vývozu. Poprvé od začátku roku 2020 vzrostla i meziroční hodnota dovozu,“ uvedla Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziročně vzrostl vývoz o 8,1 procenta na 353,2 miliardy korun a dovoz o 2,1 procenta na 321 miliard korun.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 8,8 miliardy korun, díky růstu jejich vývozu o 8,4 miliardy korun.

Zmenšil se také deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,3 miliardy korun vlivem nižších cen na světových trzích a poklesu dovezeného množství.

Přebytek bilance kovodělných výrobků se zvýšil o 1,6 miliardy korun. Záporné saldo obchodu s potravinářskými výrobky se zmenšilo o 1,2 miliardy korun.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně meziročně větší schodek bilance s chemickými látkami a přípravky o 1,1 miliardy korun a farmaceutickými výrobky o 1,0 miliardy korun.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v listopadu přebytkem 81,8 miliardy korun, který meziročně vzrostl o 25,3 miliardy korun.

Největší meziroční přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem (o 16,3 miliardy korun) a Slovenskem (o 3,7 miliardy korun).

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 5,1 miliardy korun na 47,8 miliardy korun.

Nejvíce se prohloubil deficit obchodu s Čínou, a to o 5 miliard korun. Přechodem z pasiva do aktiva se naopak zlepšila bilance obchodu s Ruskou federací (o 3 miliard korun).  (pel)