ODS v Poslanecké sněmovně navrhla snížení výdajů státního rozpočtu na rok 2021 o téměř 81 miliard korun. S komplexním pozměňovacím návrhem přišla ve druhém čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Poslanec ODS Jan Skopeček jménem strany navrhl úspory v rozpočtu ve výši 81 miliard korun.

Podrobnosti jsou obsaženy v projevu poslance Jana Skopečka (ODS) a v přiložené tabulce, která zahrnuje všechny navrhovaná snížení výdajů státního rozpočtu na rok 2021.


Projev poslance J.Skopečka (ODS) v Poslanecké sněmovně k pozměňovacímu návrhu ODS, který by snížil výdaje státního rozpočtu na rok 2021 o téměř 81 miliard Kč

Dovolte, abych se jménem klubu ODS přihlásil k pozměňujícímu návrhu pod číslem 7032. Je to souhrnný pozměňující návrh, v rámci kterého přicházíme s úsporami ve výši téměř 81 mld. korun. Je to reakce na schválení daňový balíček, to znamená, že přinášíme úspory téměř ve výši předpokládaného výpadku. Z obecných tezí řeknu, že se zaměřujeme především na provozní výdaje, neškrtáme v investičních výdajích.

To je asi všechno. Kdo bude chtít, tak si ten pozměňující návrh může prostudovat. Je tam úspora na platech, je tam úspora co se týče nejrůznějších dotací podnikatelským subjektům. Jsou tam i provozní úspory na Ministerstvu financí z titulu toho, že de facto skončila EET. De facto byla zrušena daň z nabytí nemovitosti. To znamená, že i tomuto ministerstvu by měly klesnou náklady provozního charakteru. Když bych možná měl okomentovat ty tři největší položky, protože celkově těch pozměňujících návrhů je 23. Těch 23 pozměňujících návrhů činí těch celkových 81 mld. úspor. A ty tři nejvyšší jsou právě výdajová položka na neinvestiční nákupy a související výdaje státních organizací.

Tam je plánovaná úspora více jak 22 mld. korun. Je potřeba říci, že celková výše této kapitoly, nebo tohoto typu výdajů činí více jak 122 mld. korun. A my jsme z toho odečetli úroky, které jsou samozřejmě mandatorního charakteru a spoříme v rámci toho zbytku 30 % výdajů. Myslíme si, že stát má prostě začít šetřit sám u sebe. A ordinujeme to, co jsme slibovali, čili odtučňovací kůru. Ta druhá položka je snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v institucích státního charakteru. Tady jenom připomínám spor zhruba dva roky starý mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí o tom, kolik lze ušetřit, resp. o kolik lze snížit počet státních zaměstnanců. Ministerstvo vnitra, resp. pan vicepremiér Hamáček tvrdil 5 %, paní ministryně Schillerová tvrdila 10 %. Realita této vlády je, že za její funkční období přibylo 16 tis. státních úředníků, což jsou náklady zhruba téměř ve výši 8 mld. korun. Na této položce, na úspoře platů navrhujeme uspořit téměř 17 mld. korun.

Samozřejmě se to netýká například učitelů, u kterých je shoda na zvýšení platů. Nicméně, když si tu částku rozdělíme, tak jenom prázdná tabulková místa činí osm miliard korun, což je polovina této částky. A těch 16 tisíc úředníků navíc je také osm miliard. Takže jenom na těchto dvou položkách prázdná tabulková místa a 16 tisíc úředníků, které tato vláda přijala navíc, lze ušetřit takto vysokou částku.

Samozřejmě jsou tam evergreeny, které asi budou navrhovat i ostatní politické kluby, jako je kompenzace slev na jízdné, tam se navrhuje ušetřit 6 miliard korun. Navrhujeme ušetřit peníze i na obnovitelné zdroje ve výši 5 miliard korun a znovu říkám, je to celkem 23 pozměňovacích návrhů, které činí 81 miliard korun. Ještě ta třetí největší položka, to jsem zapomněl, to je výdajová položka, Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům. Tam chceme ušetřit téměř 11 miliard korun. Jsme přesvědčeni, že dotace podnikatelským subjektům křiví trh. Že nejprve musí stát peníze od úspěšných podnikatelů vybrat a později nespravedlivě přerozdělit podnikatelům jiným, kde ta spravedlnost samozřejmě už z titulu přerozdělování být nemůže.

My jsme samozřejmě připraveni podpořit i další úspory, které navrhnou jiné politické kluby. Netvrdíme, že náš soupis nebo souhrn je jediný možný a jediný správný. Pokud i další poslanecké kluby přijdou s racionálními rozumnými úsporami, tak jsme ochotni je podpořit. A především to očekáváme od těch poslanců a od těch poslaneckých klubů, které jako my hlasovaly pro to výrazné snížení daní, protože my říkáme, že pokud se daně snižují a my to považujeme zvláště v této ekonomické situaci za dobrý krok, tak na straně druhé by ti, co hlasovali pro snížení daní, měli přicházet aktivně s úsporami nebo minimálně úspory jiných kolegů nebo jiných poslaneckých klubů podpořit.

Jenom připomenu, že my se takto chováme každoročně. Při projednávání minulého rozpočtu jsme přišli s úsporami, některé byly obdobné jako v tom letošním návrhu ve výši více než 40 miliard korun, čímž jsme ukázali, že rozpočet na minulý rok mohl být na tom začátku sestaven jako vyrovnaný. Tentokrát jsme tyto úspory de facto zdvojnásobili na téměř 81 miliard korun právě jako reakci na to, že Sněmovna dneska nebo v těchto dnech Senát projednává výrazné snížení daňové zátěže v České republice.

To je asi za mne všechno. Popsal jsem celkovou výši úspor, popsal jsem nejvyšší výdajové položky a zbytek, těch dalších více než 20 pozměňovacích návrhů v tom souhrnu si můžete nastudovat v pozměňovacím návrhu, ke kterému jsem se přihlásil, který je pod číslem 7032. A jak říkám, je to návrh, který v sobě zahrnuje úspory, se kterými přicházeli mí kolegové v rámci poslaneckého klubu ODS, a já tedy prezentuji celkový souhrn návrhů mých kolegů.

PŘÍLOHA: TABULKA K POZMĚŇOVACÍMU NÁVRHU ODS S NAVRHOVANÝMI ZMĚNAMI VE VÝDAJÍCH STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2021:

StR 2021_pozměňovací návrh_ODS Skopeček_redukce výdajů o minus 81 mld Kč