Praha od roku 2022 omezí vjezd nákladních automobilů do centra města. Vozy budou muset splňovat limit EURO 6 a vyšší. (Ilustrační foto)

Praha zpřísní vjezd nákladním autům do centra města. Od 1. července 2020 do 2 zón, kam smějí pouze vozy do hmotnosti 6 a 3,5 tuny, budou moci pouze nákladní auta splňující emisní limit EURO 6 a vyšší. 

Magistrát o tom informoval v tiskové zprávě.

„Nově budou do centra města smět jen ty nejekologičtější nákladní automobily. Plníme tak klimatický závazek a v rámci celosvětového trendu chceme snižovat zátěž centra města a ochránit Pražany před emisemi a hlukem,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Radnice tak chce snížit negativní dopady nákladní dopravy na kvalitu ovzduší v hlavním městě.

Výjimku pro vjezd do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 tun a 3,5 tun tak od 1. července 2022 nově získají pouze nákladní vozidla, která splňují emisní normu EURO 6 a vyšší. Emisní norma EURO 6 se stala pro výrobce závaznou již v roce 2013.

Dosud přitom stačilo, aby nákladní automobily splňovaly emisní normu EURO 4.

Souhlas uděluje Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejvýše na dobu jednoho roku.

Především se jedná o vozidla zajišťující svoz komunálního odpadu, likvidaci havárií inženýrských sítí, přepravu stavebního materiálu nebo třeba zásobování čerstvým pečivem.

Úřad vydává i krátkodobé souhlasy, které se nejčastěji udělují pro případy menších montážních a stavebních prací, stěhování nebo například pro zajištění jednorázových kulturních akcí.

Magistrát hlavního města Prahy kvůli zhoršení kvality života obyvatel reguluje nákladní dopravu v centru už od 90. letech minulého století.

V Praze jsou zavedeny dvě zóny s omezením pro autobusy a nákladní vozy.

První zahrnuje historické centrum, kam mají zákaz vjezdu nákladní auta nad 3,5 tuny a autobusy v pracovní dny od 8 do 18 hodin, pokud nemají výjimku.

Druhá zóna zahrnuje další rezidenční oblasti od Bubenče po Braník a od Smíchova po Vršovice, kam mohou jen nákladní auta do 6 tun. (pel)