Kvalita ovzduší v Česku se zlepšuje. Koncentrace znečišťujících látek byly loni nejnižší za posledních 11 let. (Ilustrační foto)

Lidé v Česku loni dýchali nejlepší ovzduší za posledních 11 let. Poklesu koncentrací znečisťujících látek v roce 2019 pomohly vedle dobrých rozptylových podmínek výměny nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nebo snižování emisí z energetických a průmyslových zdrojů. Stát dá na výměnu kotlů dalších 600 milionů korun. 

Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí.

Data vycházejí z dokumentu Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu za rok 2019, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav.

„Nejnovější data o znečištění ovzduší zahrnující i část letošního roku ukazují, že naše dotační programy zacílené na výměnu zastaralých domácích kotlů fungují. Proto v nich chceme pokračovat i nadále,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Resort se proto rozhodl, že z Operačního programu Životní prostředí pošle krajům ještě dalších 600 milionů korun na projekty v zásobnících. Lidé tak budou moci dotace okamžitě čerpat a kotle ihned vyměnit.

„Dalších devět miliard totiž plánujeme nabídnout od roku 2021 na ekologické zdroje vytápění z nových finančních nástrojů Evropské unie, které bude Komise schvalovat v příštím roce. Díky nim budeme moci vyměnit dalších až 100 000 neekologických kotlů ve všech obcích a městech,“ vysvětlil Brabec.

V porovnání s předchozím rokem pokleslo také procento území, kde byl překročen imisní limit alespoň pro jednu znečišťující látku (bez zahrnutí přízemního ozonu) z 12,7 procenta v roce 2018 na 8,4 procenta v roce 2019, informovalo ministerstvo.

Došlo také k poklesu podílu obyvatel vystavených nadlimitní zátěži. V roce 2019 bylo nadlimitnímu působení znečištěného ovzduší vystaveno 27,5 procenta obyvatel, zatímco v roce 2018 to bylo 36,3 procenta obyvatel.

Hlavní znečišťující látky, u kterých byly překročeny imisních limity, jsou benzo[a]pyren a suspendované částice PM10 a PM2,5. Jejich nejvýznamnějším zdrojem jsou domácí kotle.

Do poklesu znečištění se pozitivně promítá obměna zdrojů vytápění v domácnostech, na kterou ministerstvo životního prostředí přispívá od roku 2015 prostřednictvím programu kotlíkových dotací.

Podobně pozitivně vypadá i dosavadní měření za první tři čtvrtiny roku 2020. Ve srovnání s průměrem za posledních pět let byly v celé České republice koncentrace nižší v průměru u částic prachu o 24 procent (PM10), 30 procent (PM2,5).

Kvalitě ovzduší opět pomáhá další snižování emisí, jak z průmyslu, tak z domácností, podílí se i příznivé rozptylové podmínky a částečně i nouzový stav, zejména pokud jde o znečištění z oblasti dopravy. (pel)