Černý scénář koronaviru v Česku: Podle prognózy ÚZIS bude ve druhém listopadovém týdnu přibývat až 72 tisíc nakažených denně. (Ilustrační foto - redakční koláž)

Koronovirová epidemie v Česku podle nejhorší prognózy může již v listopadu skončit katastrofálně. V nejčernějším scénáři, který počítá s reprodukčním číslem 1,47, by již v příštím týdnu průměrný přírůstek překonal 25 tisíc nakažených osob denně. V prvním listopadovém týdnu by to bylo přes 42 tisíc a o týden později až 72 tisíc nakažených denně.

Prognózy vývoje koronavirové krize v ČR představil v Poslanecké sněmovně ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Prezentoval celkem čtyři varianty toho, jak by se nemoc covid-19 mohla v Česku dále šířit.

Podle nejoptimističtějšího scénáře by reprodukční číslo činilo 0,73. Pokud by se naplnil tento scénář, v příštím týdnu by přibývalo v průměru „jen“ cca 9,5 tisíce nakažených denně.

Ve druhé listopadovém týdnu by počet nakažených poklesl na v průměru zhruba 4 tisíce nově nakažených denně.

Aktuální scénář pracuje s reprodukčním číslem 1,29. Model počítá s tím, že denní přírůstek nově nakažených by se mohl v příštím týdnu v průměru pohybovat kolem 21 tisíc. Začátkem listopadu by se v průměru objevovalo téměř 30 tisíc nových případů.

Právě tato prognóza se ze všech variant nejvíce blíží současné rychlosti šíření koronaviru. Počítá s mírným zlepšením epidemické situace. Dnešní stav je však horší, než tento scénář.

Aktuální hodnota reprodukčního čísla se pohybuje kolem 1,36. Dušek přiznal, že rizikové scénáře je potřeba brát v potaz. S tím, že nyní nelze přesně říci, kolik případů nákazy se v Česku nachází.

Upozornil na to, že téměř třetina všech provedených testů je v současnosti pozitivních. (sfr)