Státní dluh ČR na konci třetího čtvrtletí roku 2020 dosáhl 2,07 bilionu Kč.

Státní dluh ČR se za tři čtvrtě roku 2020 zvýšil o 431,7 miliardy korun na 2,07 bilionu Kč. Na každého obyvatele Česka tak již hypoteticky připadá dluh ve výši zhruba 194 tisíc korun. Důvodem nárůstu státního dluhu je zejména vydávání státních dluhopisů s cílem pokrýt deficit letošního státního rozpočtu. Schodek rozpočtu by se měl kvůli koronaviru vyšplhat na 500 miliard Kč.

O nových údajích týkajících se státního dluhu informovalo ministerstvo financí.

Ve srovnání s koncem června státní dluh klesl o 85 miliard korun.

„Nárůst státního dluhu je negativně ovlivněn i skutečností, že část letošních splátek státního dluhu se uskuteční až ve čtvrtém čtvrtletí, zatímco ministerstvo vydává státní dluhopisy v průběhu celého roku,“ uvedlo ministerstvo.

MF informovalo, že letos zatím pokrylo všechny korunové splátky státního dluhu za 172,3 miliardy korun a částečně předfinancovalo splátku státního dluhopisu splatného v roce 2021 za 5,6 miliardy korun.

Zbývající emisní činností ministerstvo zajistilo 380,4 miliardy korun, tedy 76,5 procenta schváleného krizového schodku státního rozpočtu.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 bude ministerstvo muset splatit 66,9 miliardy korun.

I kvůli tomu očekává, že relativní zadlužení vůči HDP na konci roku nebude vyšší než v roce 2013, kdy bylo zadlužení České republiky nejvyšší.

V červnové aktualizaci Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 úřad předpověděl, že státní dluh by měl na konci letošního roku činit zhruba 2,12 bilionu korun.

Státní dluh označuje souhrn závazků ústředních vládních institucí a dalších veřejných orgánů vůči jednotlivým věřitelům. Zahrnuje celkové zadlužení vlády, nižších správních celků (krajů a obcí), mimorozpočtových fondů a fondů sociálního zabezpečení (např. zdravotních pojišťoven). (sfr)