Český zahraniční obchod se zbožím kvůli pandemii zaznamenal od ledna do srpna pokles u vývozu a dovozu asi o desetinu, ukázala data ČSÚ. (Ilustrační foto)

Opatření proti šíření koronaviru v roce 2020 negativně ovlivnila i zahraniční obchod ČR. Bilance zahraničního obchodu se zbožím za prvních osm měsíců roku dosáhla podle předběžných výsledků 71,1 miliard korun, což představuje meziroční pokles o 41,6 miliard korun. Vývoz se meziročně od začátku roku snížil o 11 procent, dovoz pak o 9,7 procenta. Propadl se zejména obchod s motorovými vozidly, obchod se stroji a zařízeními a s elektrickými zařízeními.

Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

„K nejvyšším meziročním poklesům došlo v dubnu a květnu na straně vývozu. V důsledku omezení části výroby klesl vývoz v dubnu o 38 procent, v květnu o 28,9 procenta. Poklesy hodnoty dovozu zboží byly pak o 26,4 procenta, respektive o 23,2 procenta,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

V roce 2019 bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 145,7 miliard korun ve srovnání s 98,5 miliardami korun v roce 2018. Vývoz meziročně vzrostl o 2,1 procenta na 3 691,8 miliard korun, dovoz o 0,8 procenta na 3 546,1 miliard korun.

Na jaře 2020 však zaznamenal zahraniční obchod se zbožím vůbec nejnižší hodnotu bilance od vstupu ČR do EU, kdy v dubnu dosáhla hodnoty -24,7 miliard korun. Mírně záporná pak zůstala bilance i v měsíci květnu.

Od června do srpna údaje zahraničního obchodu se zbožím budily opět mírný optimismus. Předběžná data se začala vracet u vývozu i dovozu k obvyklým hodnotám a bilance zahraničního obchodu se zbožím dosáhla v červnu dokonce historicky nejvyššího přebytku ve sledovaném měsíci.

K návratu vyšších hodnot přispělo během těchto měsíců především obnovení výroby a obchodu s motorovými vozidly a meziročně nižší dovozy.

Za celkovými poklesy vývozů a dovozů od začátku roku stojí především zpracovatelský průmysl. Propadl se zejména obchod s motorovými vozidly, obchod se stroji a zařízeními a s elektrickými zařízeními.

„V případě motorových vozidel činil meziroční pokles vývozu za prvních osm měsíců letošního roku 21 %, což v peněžním vyjádření představuje 140 mld. Kč,“ řekla Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Bilanci zahraničního obchodu se zbožím naopak vyvažovaly od počátku roku kromě sníženého dovozu motorových vozidel i poklesy dovozu ropy a zemního plynu či základních kovů.

Z teritoriálního pohledu se během prvních osmi měsíců snížily hodnoty vývozů i dovozů u většiny zemí.

„Nejvíce se ve srovnání s minulým rokem propadly hodnoty v případě Německa, kde v peněžním vyjádření představují tyto poklesy 84,5 miliard korun na straně vývozu a 89,4 miliard korun na straně dovozu. Naopak nejvyšší nárůst představoval dovoz z Číny, kdy se dovezlo v peněžním vyjádření zboží v hodnotě o 29,6 miliard korun vyšší,“ uvedl Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Zatímco se zeměmi EU27 se bilance zahraničního obchodu se zbožím v tomto období meziročně snížila o více než třetinu, se zeměmi mimo EU27 zůstala téměř na stejné úrovni. (pel)