Paušální ukládání komunikačních dat uživatelů není dovoleno, rozhodl Soudní dvůr EU. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Soudní dvůr Evropské unie zakázal členským státům EU masově ukládat data volajících a uživatelů internetu. Vlády jednotlivých zemí mohou požadovat po operátorech „obecné a necílené” ukládání dat a přístup k nim pouze v případě závažné trestné činností nebo „vážného ohrožení národní bezpečnosti”.

Politici a zástupci bezpečnostních složek se v řadě zemí dlouhodobě přou s ochránci lidských práv a spotřebiteli o shromažďování, ukládání a přístup k elektronickým datům volajících a uživatelů internetu.

Zastánci masového ukládání dat argumentují národní bezpečností, odpůrci naopak varují před omezením základních lidských práv.

Unijní soud řešil, jestli jednotlivé členské země EU můžou nařídit poskytovatelům komunikačních služeb povinnost masově ukládat data svých zákazníků bez konkrétního podezření.

Podle rozhodnutí soudu je paušální ukládání dat volajících a uživatelů internetu možné jen v případě, že státy čelí „vážnému ohrožení národní bezpečnosti“. To přitom musí být „skutečné, aktuální či dohledné“.

Ale i v tomto případě by měl být přístup vlád k těmto datům omezen na nezbytně nutnou dobu.

Očekává se, že rozhodnutí Soudního dvora EU by mohlo omezit také pravomoci tajných služeb v Evropské unii. (pel)