Kancelář prezidenta republiky po rozhodnutí pražského městského soudu konečně po průtazích zveřejnila platy vysokých úředníků.

Kancelář prezidenta byla na popud aktivistky po rozhodnutí pražského městského soudu  donucena zveřejnit platy vrchních úředníků. Hradní kancléř Vratislav Mynář pobíral v letech 2016 a 2017 plat, který spolu s odměnami činil zhruba 1,6 milionu korun čistého za rok. To prezidentův mluvčí byl na tom o něco hůř, přišel si totiž „jen“ něco přes 700 tisíc. 

Hrad zveřejnil platy na webu.

„Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze je Kancelář prezidenta republiky (KPR) povinna poskytnout informace v rozsahu, v jakém je požaduje aktivistka Kristýna Bašná na základě žádosti o informace, kterými již několik let zatěžuje desítky českých státních institucí,“ uvedl Mynář.

„Náklady na právní služby spojené s nezbytným posouzením jejích žádostí, stejně tak jako práce soudů, jsou odhadovány na miliony korun, které jdou ve výsledku na vrub daňových poplatníků,“ pokračoval.

Jako vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky mu podle svých slov není jasné, jak má zveřejnění platových poměrů jednotlivých vedoucích zaměstnanců přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, ani o jaký veřejný zájem by mělo jít.

Žadatelku navíc obvinil z toho, že sama nejedná transparentně, a není jasné, kdo její projekt financuje.

Ze zveřejněných údajů vyplynulo, že Mynář v letech 2016 i 2017 pobíral plat přibližně 1,1 milionu korun čistého a k tomu ještě půlmilionové odměny. Celkem si tak přišel na 1,6 milionu korun.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který zároveň zastává funkci ředitele tiskového odboru, měl za rok 2016 čistý plat lehce přes 600 tisíc korun a k tomu odměny ve výši 175 tisíc. Následující rok mu čistý plat stoupl na bezmála 624 tisíc, ale odměny klesly na 106 tisíc. (pel)