Povolování staveb v Česku se má zrychlit. Vláda Andreje Babiše schválila návrh nového stavebního zákona.

Babišova vláda schválila i navzdory kritice opozice nový stavební zákon, který má urychlit povolování staveb v Česku. Kabinet schválil i dalších 58 zákonů. Mimo jiné rozhodl o poskytnutí finanční podpory Bělorusku ve výši 10 milionů korun nebo prodloužení čerpání Programu Antivirus až do konce října.

Úřad vlády o tom informoval na webu.

Schválením nového stavebního zákona se mají omezit průtahy. Nově by totiž mělo být vedeno pouze jedno stavební řízení, zakončené jedním rozhodnutím.

Navíc se očekává zkrácení délky trvání řízení z téměř pěti a půl let na jeden rok.

„Nový stavební zákon schválen vládou! Velký krok pro budoucnost naší země. Děkuji všem, kteří pomohli,“ komentovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) na Twitteru.

Kritikům ale vadí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona. Upozornili i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu.

Naopak většina oslovených developerů nebo stavebních firem, byť s výhradami, s podobou zákona souhlasí.

Kromě toho se mění například zákon o požární ochraně, který člení stavby z hlediska požární bezpečnosti do čtyř kategorií.

Změn se dočká i vodní zákon v oblasti integrace vybraných kompetencí orgánů veřejné správy v oblasti ochrany vod a vodního hospodářství.

Dále také horní zákon, lesní zákon, energetický zákon, či zákon o ochraně přírody a krajiny.

Česko pomůže Bělorusku

Vláda také rozhodla o vzniku fondu na pomoc Bělorusům, které postihly restrikce tamního režimu. Nad rámec každoroční pomoci půjde letos o dalších 10 milionů korun.

Prostředky budou použity na humanitární pomoc osobám postiženým v souvislosti s povolebními protesty v Bělorusku a směřovat budou zejména do zdravotní a psychosociální pomoci.

Antivirus poběží až do konce října

Program Antivirus A i B budou prodlouženy až do konce října. Podle odhadů MPSV budou náklady na prodloužení obou režimů celkem 4,25 miliardy korun.

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnanci
v karanténě. V režimu B stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v  podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo. (pel)