Hrozí kolaps veřejných financí pokud se zruší superhrubá mzda, varovala Národní rozpočtová rada (NRR).

Hrozí kolaps veřejných financí, pokud se zruší superhrubá mzda, varovala Národní rozpočtová rada (NRR). Vládními představiteli zamýšlené výrazné zvýšení důchodů a oznámené zrušení superhrubé mzdy ohrožují střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, pokud nedojde k úpravě ostatních parametrů varovala NRR.

NRR proto doporučila, aby byla rozpočtově významná opatření prezentována a přijímána až v situaci, kdy bude připravena střednědobá strategie konsolidace veřejných rozpočtů.

Tuto strategii má vláda předložit Poslanecké sněmovně do 30. září letošního roku.

V současné době zintenzivnily přípravy zrušení superhrubé mzdy a následného reálného snížení sazby daně z příjmu zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že již od Nového roku počítá se zrušením superhrubé mzdy a zavedením 15procentní daně z hrubé mzdy zaměstnanců.

To by však vedlo k výpadku příjmů vládního rozpočtu 90 miliard korun.

Kvůli existenci tzv. superhrubé mzdy dnes zaměstnanci ze své hrubé mzdy odvádějí příjmy s daní 20,1 %.

Babiš také oznámil, že by chtěl zvýšit důchody až 500 korun měsíčně nad zákonnou valorizací. Ta by měla příští rok činit 840 korun.

Ministryně financí Alena Schillerová nejnověji uvedla, že její úřad počítá v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy s několika variantami snížení daně z příjmu zaměstnanců v rozmezí od 15 do 19 procent. Zároveň uvažuje o zrušení takzvané solidární přirážky a jejím nahrazení progresivním zdaněním.

„Samotné snižování daňového zatížení práce považuje Národní rozpočtová rada za žádoucí. Zároveň je však nutné zmínit, že hlavním důvodem jeho vysoké hodnoty v ČR není daň z příjmů, ale zákonné pojistné. Proto se rada domnívá, že úprava zdanění práce by měla být součástí komplexnějších změn v daňovém a pojistném systému,“ reagovala NRR.

Rada upozornila, že v případě nadstandardního růstu důchodů by došlo k dalšímu zvyšování povinných výdajů rozpočtu, což by snížilo prostor pro aktivní rozpočtovou politiku v jiných oblastech.

Mohl by to také zatížit veřejné finance i v dalších letech.

„Systém, který byl v posledních dvou letech v přebytcích, se tak dostane do hlubších deficitů a bude nutné jeho financování zajistit z jiných než pojistných příjmů. Kromě toho by šlo už o třetí rok v řadě, kdy by bylo zákonné schéma prolomeno. To vzbuzuje otázku, proč vlastně toto zákonné valorizační schéma vůbec existuje, resp. jaký je jeho význam,“ zdůraznila rada.

NRR současně upozornila na to, že již nyní jsou veřejné finance v nerovnováze, která by se zmíněnými opatřeními ještě prohloubila. Stav veřejných financí by pak podle NRR byl neudržitelný, a to i po schváleném rozvolnění limitů rozpočtové politiky na následujících sedm let.

„Pokud by mělo dojít k omezení přímých dopadů na veřejné rozpočty, musely by být kroky spojeny buď s úpravou jiných daní, nebo s redukcí některých výdajových titulů (případně kombinací obou opatření),“ doplnila rada.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem č. 23/2017 Sb. Činnost Národní rozpočtové rady má přispívat k udržitelnosti veřejných financí České republiky a snižovat riziko nadměrného zadlužování státu. Členy NRR jsou Eva Zamrazilová (předsedkyně), Richard Hindls a Jan Pavel. (sfr)