Dopadů klimatické změny se bojí 67 procent lidí z ČR, ukázal průzkum CVVM.

Dopadů klimatické změny se bojí 67 procent lidí z Česka, ukázal průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Naopak obavy nepociťuje 29 procent dotázaných. Celkem 54 procent občanů si pak myslí, že dopad změny klimatu na ČR bude špatný. 

Tři desetiny (30 procent) oslovených se pak domnívá, že dopade bude tak napůl, a 5 procent vidí dopad jako dobrý.

O problematiku změny klimatu se zajímá 53 procent dotázaných, z toho 7 procent se „velmi zajímá“ a 46 procent „spíše zajímá“.

Podle naprosté většiny (86 procent) české veřejnosti dochází v posledních 100 letech ke změně klimatu na Zemi, když nadpoloviční většina (55 procent) dotázaných si myslí, že se klima určitě mění, a další téměř třetina (31 procent), že se pravděpodobně mění.

Přibližně devět z deseti respondentů (89 procent) si myslí, že lidská činnost přispívá ke změně klimatu. Z toho necelé dvě třetiny (64 procent) dotázaných jsou přesvědčené, že lidská činnost k této změně určitě přispívá a další čtvrtina (25 procent), že k ní pravděpodobně přispívá.

Více než tři čtvrtiny (76 procent) dotázaných se přiklání k názoru, že pokud by lidé změnili svoje současné chování, tak mohou současnou změnu klimatu zpomalit. Celkem 7 procent si pak myslí, že ji mohou dokonce úplně zastavit.

Zájem o problematiku změny klimatu roste se zvyšujícím se nejvyšším dosaženým vzděláním, s rostoucí spokojeností s vlastním životem a s politickou situací v ČR a se zlepšující se subjektivně hodnocenou životní úrovní vlastní domácnosti.

Více se o problematiku změny klimatu zajímají také ti, kdo se zajímají o politiku a lidé z Plzeňského kraje.

Naopak nezájem o tuto problematiku častěji vyjadřují dotázaní z Ústeckého a Královéhradeckého kraje, ti, kdo se nezajímají o politiku a z hlediska politické orientace ti, kteří se na levopravé škále umisťují do středu.

Průzkum probíhal od 20. června do 2. července. Zúčastnilo se 1 013 respondentů. (pel)