Česko letos získalo z EU o 50 miliard korun více, než zaplatilo. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Česká republika už dostala v letošním roce od Evropské unie o 50,1 miliardy korun více, než do bruselské kasy odvedla. V průběhu 1. pololetí 2020 obdrželo Česko z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 82,1 miliard korun a současně odvedlo do evropského rozpočtu 32 miliard korun. 

Informovalo o tom ministerstvo financí na webu.

Stejně jako v předchozích letech tak Česko zůstalo čistým příjemcem unijních dotací.

Výsledná čistá pozice k rozpočtu EU za první pololetí roku 2020 je vyšší než výsledné bilance za první pololetí let 2017 až 2019.

Nárůst kladného salda čisté pozice je primárně dán vyššími příjmy ČR ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, včetně dodatečných zálohových plateb v souvislosti s reakcí na pandemii covid-19, uvedl resort.

Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti činily 52,4 miliardy korun.

Příjmy z fondů Společné zemědělské politiky pak byly 29,7 miliard korun.

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2020 zaplatila do rozpočtu EU 648,8 miliard korun a získala 1,51 bilionu korun. Celkem Česko dosud získalo z EU o 859,9 miliardy korun více, než do něj odvedlo. (pel)


„Evropské dotace“ příjemcům v České republice uhradili zejména daňoví poplatníci z těch členských států Evropské unie, jež jsou tzv. „čistými plátci“, tedy které z peněz získaných zdaněním svých občanů a svých firem odvádějí do rozpočtu EU více prostředků, než z kolik z tohoto rozpočtu čerpají pro svoji potřebu.

„Čistými plátci“ jsou v EU tyto státy: Německo, Itálie, Velká Británie, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Švédsko.