Reakce předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše na vystoupení premiéra Babiše k Plánu EK na podporu oživení Evropy. Celý text projevu Ivana Bartoše přednesený v Poslanecké sněmovně PČR dne 9. července 2020.


Reakce Ivana Bartoše na vystoupení premiéra Babiše k Plánu EK na podporu oživení Evropy

Já vám děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já než bych ještě začal svůj krátký komentář a musím říct, že některé věci, které zde pan premiér řekl nebo četl, tak bych s nimi i souhlasil. Mně přišlo trochu úsměvné, když se v jednom projevu dokáže pan premiér vymezit o tom, že o evropských penězích se hovoří jako Evropská unie dává, že se jedná o peníze evropských občanů. Ano, je to tak. Přitom on velmi často o státním rozpočtu a penězích nás občanů České republiky hovoří: Já leju někam peníze, já kupuju. Ostatně to tady začalo s OKD – My jsme koupili OKD. Takže Česká republika, stát, není premiér, ani vláda. Stát jsme my, vláda je na základě demokratických voleb a ve většině ve Sněmovně pak má nějakou legitimitu řídit tento stát. Takže ty peníze jsou skutečně vždy občanů, ať České republiky, nebo Evropské unie. Vyčítáme-li jedněm nějakou rétoriku, prosím, nepoužívejte v rámci stejného projevu, pane premiére, stejnou rétoriku, kterou zde vyčítáte.

Já bych chtěl jenom krátce pohovořit o tom, jakým způsobem klub Pirátů, a myslím, že na tom je i konsenzus nejen v opozici, nahlíží na tento záchranný balíček a na téma, se kterým pan premiér bude následně vyjednávat. Evropská unie a její státy očekávají skutečně velký propad HDP. Záleží, jestli se na to můžeme dívat, že se toto bude dít výhradně z důvodu koronakrize, anebo skutečně některé státy již měly tyto problémy před samotnou krizí. A z tohoto důvodu se tedy připravil záchranný balíček. Je to plán na podporu oživení Evropy, má pomoci se s tímto propadem vyrovnat, nebo jak se říká proinvestovat se krizí. Je důležité si uvědomit, že když se bavíme o tomto záchranném balíčku, tak to nejsou ty standardní fondy. Ono se to často zaměňuje. Nejsou to kohezní fondy, těch se to netýká. Skutečně jsou to peníze extra, tedy nad rámec toho standardního způsobu čerpání společných evropských peněz. Takže když se bavíme o tom, kolik peněz přichází do Evropské unie, jakým způsobem jsou alokovány, kde se vytváří ten dluh, je důležité rozlišovat, že to jsou peníze nad rámec standardních fondů.

Ta kritická situace je zejména v Itálii a ve Španělsku a když se na to díváme střízlivým pohledem, tak pád těchto zemí může mít zásadní dopad na ohrožení Evropské unie jako celku a tedy i naší české ekonomiky, která je závislá na jednotném trhu. Já když sleduji kritiku některých nazval bych je čistě euroskeptiky, tak vidím to, že mají vždycky trochu radost, že se Evropě nedaří, ale skutečně evropský prostor a stabilita Evropské unie je dána tím, že jednotlivé státy nemůžeme nechat padnout. Ostatně takto velké státy jako Itálie a Španělsko je.

Mechanismus toho balíčku je jednoduchý. Já odpovídám dnes a denně nejen na sociálních sítích, lidé tomu příliš nerozumějí. V tomto balíčku si tedy EU půjčí peníze, část z nich poskytne zemím jako půjčky a část jako tzv. granty. Pojďme si říct, že to jsou vlastně dotace, jenom se jim v tomto často říká granty.

My jako Pirátská strana podporujeme ten projekt obecně, vidíme v něm smysl. Ta situace je závažná a snaha té komise zasáhnout a pomoci oživení EU je v tuto chvíli legitimní, nicméně je vidět, že i ty návrhy pochází ze zemí, které mají poměrně silný a funkční byrokratický aparát. Tam je tedy to riziko špatného načerpání nebo nenačerpání nebo dokonce zneužití těch peněz nějakým způsobem výrazně nižší než třeba ve východních zemích nebo v některých zemích V4 či České republiky.

Podle mě jedním ze zásadních problémů, a tam bychom i adresovali následně usnesení pana premiéra, je skutečně ten časový rámec na čerpání těch peněz. Když se podíváme, jakým způsobem se v divokých projektech čerpají peníze v České republice na tom konci toho období, tak ty čtyři roky jsou skutečně málo a na efektivní využití peněz to nevidíme jako postačující. Ty projekty se budou nějakou dobu připravovat a pak najednou bude ten poslední rok, kdy by se ty peníze měly použít, právě z důvodů té omezené absorpční kapacity naší ekonomiky, zda dokážeme ty peníze ne utratit, ale smysluplně použít, proinvestovat, podporujeme jako Piráti rozložení záchranného plánu na to delší časové období. Bavíme se o roku 2021 až 2027.

A je nezbytně nutné, aby tyto peníze směřovaly do oblastí, které mají následně nějakou přidanou hodnotu. Skutečně to není utracení peněz na nějakou zábavu, na nějaký festival. Já si myslím, že ten požadavek, aby tyto peníze šly do těch programů, které podporuje Evropská unie, je legitimní. Byl bych nerad, aby se ty peníze využily nějakým způsobem jako třeba sanace nějakých aerolinek apod. A těmi prioritními směry jsou zdravotnictví, inovace, digitalizace, rozvoj venkova, ale patří k tomu i pomoc malým, středním firmám, a to by mělo být důsledně kontrolováno.

Já jsem doposud reálný plán investic, které bychom na to mohli nalepit, neviděl. Podle mého Česká republika nemá, seznam projektů pana premiéra nelze považovat za investiční plán, se kterým bychom mohli tyto peníze využívat ani omylem. Já bych teď jenom v rychlosti shrnul základní postoj Pirátské strany. Plán jako celek s Piráty obecně podporujeme a považujeme za důležité, aby se na základě konstruktivních jednání uskutečnil. Takže my držíme panu premiérovi palce, aby ta jednání vedla k nějakému kompromisu.

Já jsem trochu skeptický, když teď ty nové návrhy i tím směrem zaznívají, ono těžko lze měnit ten univerzální vzoreček pro výpočet nároků jednotlivých zemí. Pokud se změní nějakým konsenzem, bude to dobře. Pro některé země je prostě výhodnější a pro některé méně. Když si vezmeme to kritérium nezaměstnanosti nebo výše HDP, pro Českou republiku je toto problematické, protože nízká nezaměstnanost v České republice, která si vybrala tu cestu levné ekonomiky a levné práce, o bohatství České republiky v podstatě nevypovídá, naopak nás tato role penalizuje právě v tom výpočtu. Stejně tak HDP, jsme-li země, která má vysoký odliv kapitálu do zahraničí v dividendách, řešíme trochu jiný problém, než firmy v zemích jako je Německo nebo Francie, kde tam ty firmy sídlí a ty peníze neodtékají.

My trváme na prioritizaci těch oblastí, do kterých se mají peníze investovat. Já to znovu zopakuji – inovace, vzdělávání, konkurenceschopnost. Naopak si myslíme, že peníze by se neměly rozpustit v nějakých dotacích eurokorporacím, proto bychom nedoporučovali v té široké míře směřovat ty investice do společné zemědělské politiky. Vyzýváme, aby se peníze investovaly v souladu s principy Green Deal a digitalizace. Zároveň bych chtěl tedy požádat pana premiéra, to už zaznělo, zda by mohl jednat směrem k prodloužení toho čerpacího období do roku 2027. Samozřejmě, a tady i zaznělo od pana premiéra, že nebude tím kverulantem. Myslím si, že není žádoucí, aby Česká republika, potažmo on, ten výsledný kompromis nějakým způsobem vetoval.

Zároveň bych se chtěl obrátit na vládu. My jsme tady popsali tu situaci a obecně to vidíme i v minulých letech, že ta absorpční schopnost české ekonomiky v těch velkých projektech není úplně dobrá. Skutečně by Česká republika, tedy zásobník projektů, a teď nemluvím o nějakém nekonečném investičním plánu, ale reálných projektech, které se dají dělat, měla mít připravený tak, aby ty peníze se daly v daném termínu smysluplně využít. Bylo by smutné vyjednat si víc peněz, které pak nevyužijeme nebo budou utraceny za ty nesmyslné projekty.

A zároveň je důležité, aby komise důsledně kontrolovala peníze a trvala na podmiňování, protože máme v EU pár oligarchů, kteří si peníze chtějí často využít pro své zájmy, a já si myslím, že v případě, že jdeme směrem do dluhu, který následně vzniká, by toto bylo dvakrát nezodpovědné. Děkuji.