Ministerstvo zdravotnictví dalo na aplikovaný výzkum miliardy, přínos ale vůbec nesledovalo, odhalila kontrola NKÚ.

Ministerstvo zdravotnictví dalo v letech 2015 až 2019 miliardy na aplikovaný zdravotnický výzkum, ale přínos podpory vůbec nesledovalo. Odhalila to kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Peníze přitom měly pomoci zlepšit zdraví obyvatel v ČR, zabezpečit aktuální potřeby zdravotnictví a zajistit mezinárodně srovnatelnou úroveň výzkumu. 

Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

Během let 2015 až 2019 šlo na projekty 4,2 miliardy korun.

První kontrolovaný program skončil v roce 2015 a ministerstvo na něj vyplatilo přes 3 miliardy korun. Očekávalo 415 aplikovaných výsledků, vznikly dva.

Naproti tomu u publikační činnosti, která byla jen vedlejším ukazatelem výsledků podpory, vzniklo místo plánovaných 180 výstupů 2 945 článků nebo publikací. Navíc resort zdravotnictví u tohoto už ukončeného programu nevyhodnotil stanovené cíle ani nesledoval přínosy podpořených projektů.

V druhém kontrolovaném programu na roky 2015 až 2022 zdravotnictví do roku 2019 vyplatilo 4,2 miliardy korun. Ukazatele programu jsou stále nastaveny tak, že vznikají spíše publikace než praktické výsledky jako metodiky, léčebné postupy, patenty nebo software.

Ministerstvo navíc ani průběžně nevyhodnocuje, jak se mu daří naplňovat cíle, které si v programu stanovilo.

Stejně jako zmíněné dva programy je nastaven i nový projekt na léta 2020 až 2026, kde je vyčleněno 5,5 miliardy korun. I zde jsou opět očekávány zejména publikační výsledky. Navíc ani u nového programu není nijak vymezeno, jak se bude hodnotit.

U všech tří kontrolovaných programů nekladlo MZd důraz na využitelnost výsledků v praxi, ale především na jejich množství.

Administraci podpory na aplikovaný zdravotnický výzkum zajišťuje Agentura pro zdravotnický výzkum. Ministerstvo ji založilo v roce 2014, nestanovilo jí ale jasně odpovědnost.

U poskytované podpory se tak zvýšila administrativní náročnost. Kvůli komunikaci mezi ministerstvem a agenturou navíc docházelo k průtahům při uzavírání smluv a jejich dodatků s příjemci nebo při vyplácení podpory.

Na agenturu také resort v roce 2017 převedl povinnost provádět finanční kontrolu u příjemců. Do té doby ministerstvo samo, i když mu to ukládá zákon, příjemce vůbec nekontrolovalo. (pel)