Poslanecká sněmovna schválila vznik online finančního úřadu.

Poplatníci v Česku budou moci daně platit jednoduše online přes internet pomocí portálu. Jeho zřízení schválila sněmovna. Předlohu tak znovu dostane k projednání Senát, který ji poslancům dříve vrátil s pozměňovacími návrhy. 

„Poslanci právě odsouhlasili novelu daňového řádu. Ta přináší zálohy na nadměrné odpočty DPH, prodloužení lhůt pro daňové přiznání nebo mírnější daňové pokuty a úroky. Návrh z dílny ministerstva financí umožní spustit online finanční úřad,“ napsala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na Twitter.

Portál bude nově například nabízet možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční úřad disponuje z dřívějších daňových řízení, bude poskytovat další informace o historii poplatníka a současně rozšíří možnost podání daňových přiznání prostřednictvím internetu.

Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech.

Dále novela umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku pode materiálu nebude ochromena činnost firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům.

Novela zachovává dosavadní lhůtu pro vracení daňových odpočtů v délce 30 dnů. Současně ale dochází k úpravě institutu zálohy na daňový odpočet. Změna spočívá ve vzniku nároku na tuto zálohu.

Podle původního návrhu se o vzniku nároku mělo rozhodnout před zahájením daňové kontroly. Nově bude nárok posouzen v průběhu daňové kontroly, popř. při zahájení postupu k odstranění pochybností.

Daňovým poplatníkům, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. Oproti původní verzi obsahuje předloha drobné změny, které jsou blíže popsány v následujících odstavcích. (pel)