Příjmová chudoba ohrožuje desetinu obyvatel ČR, ukázalo šetření ČSÚ.

Na hranici chudoby žije v Česku každý desátý člověk. Příjmovou chudobou bylo v Česku v roce 2019 ohroženo 10,1 procenta lidí. Nemohou si dovolit nečekané výdaje, maso obden nebo dostatečně vytápěný byt. 

Ukázalo to šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ).

„Velký problém vyjít s penězi mělo v minulém roce 14 % domácností, přičemž v roce 2018 to bylo 18 %. Týká se to zejména samoživitelek s dětmi a žen starších 65 let, které žijí samy,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

V roce 2018 hrozila příjmová chudoba „pouze“ 9,6 procenta lidí.

Na každou jednotlivou osobu v domácnosti připadal za rok 2018 průměrný čistý příjem 195,1 tisíc korun, což bylo proti předešlému roku o 12 700 korun více.

Zdroj: ČSÚ

Naprostá většina domácností vychází se svými příjmy docela snadno nebo jen s menšími obtížemi.

Míra ohrožení příjmovou chudobou se odvozuje od průměrných příjmů a jednotlivých typů domácností.

Pro jednotlivce činila v loňském roce 12 818 korun, zatímco u rodičů se dvěma menšími dětmi se jednalo o 26 917 korun na domácnost za měsíc.

Zdroj: ČSÚ

Meziročně dlouhodobě ubývá osob žijících v materiálně deprivovaných domácnostech. To jsou domácnosti, které si nemohou dovolit z finančních důvodů určitý počet z předem stanovených položek.

Materiálně deprivované domácnosti si v první řadě nemohou dovolit pořídit nový nábytek za opotřebovaný (30 procent). Dále si pak zhruba pětina domácností nemohla dovolit neočekávaný výdaj ve výši 11 200 korun a týdenní dovolenou.

Zdroj: ČSÚ

(pel)