Výdaje na zdravotní péči v Česku dosáhly v roce 2018 téměř 431 miliard korun.

Na zdravotní péči šlo v Česku v roce 2018 téměř 431 miliard korun. Meziročně tak výdaje stouply o 11 procent. Zdravotní pojišťovny vydaly na jednoho pojištěnce průměrně 27 365 korun, meziročně o zhruba 4 000 korun více. Pro pojišťovny byly nejnákladnější léčby nemocí oběhové soustavy, jako jsou infarkty nebo mrtvice (28,5 miliardy korun), rakoviny (27,9 miliardy) a nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně (18,2 miliardy). 

Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Zároveň každý člověk v Česku sám vydal na své zdraví průměrně 5 400 korun, z toho 2 600 korun za léky.

„Zdravotní pojišťovny financovaly dvě třetiny zdravotní péče. Meziročně jejich výdaje vzrostly o 32 miliard korun. Na nárůstu se nejvíc podílely náklady na ambulantní péči, které se zvýšily o 23 procent,“ řekla vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ Helena Chodounská.

Jako hlavní důvod uvedla změny úhrad ambulantní péče, zejména u lékařů specialistů.

Nejvíce zdravotní pojišťovny vydaly na léčbu nemocí oběhové soustavy jako jsou infarkt nebo mrtvice (28,5 miliard korun), rakoviny (27,9 miliard korun) a nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně (18,2 miliard korun).

Průměrné náklady jsou vyšší u žen, podle statistiků je za tím jejich delší dožití a také vyšší náklady v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Domácnosti zaplatily za zdravotní péči 58 miliard korun, což je asi 13 procent. Od roku 2010 se průměrná částka vydaná každým Čechem zvýšila o více než 1 300 korun.

Polovina z těchto výdajů jde podle Vladimíry Kalnické z ČSÚ na léky. Za doplatky na léky na předpis každý Čech zaplatil v roce 2018 průměrně 1 139 korun, za volně prodejné léky 1 472 korun.

Skoro třetinu lidé zaplatí v ambulancích lékařů, zejména stomatologů. Od roku 2010 se tato částka na každého zvýšila ze zhruba 700 korun na více než 1 000 korun.

Od roku 2016 tvoří tyto náklady 18 procent celkové částky vydané na zdravotní péči, rostou hlavně u lůžkové péče. (pel)