V loňském roce pobývalo v Česku 595 881 cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem, meziročně o 28 950 více.

Počet cizinců na území ČR setrvale stoupá. V Česku pobývalo loni 595 881 přistěhovalců s přechodným nebo trvalým pobytem. Nejčastěji šlo o Ukrajince, Slováky a Vietnamce.

Vyplývá to z výroční zprávy o migraci za poslední čtvrtletí roku 2019, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Z evidovaných cizinců má přechodný pobyt téměř polovina (295 197), zbytek má pobyt trvalý (300 684).

Mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (349 560
osob, tj. 58,6 procent nad občany členských států EU, EHP a Švýcarska (246 321 osob,
tj. 41,3 procent).

Polovina cizinců, kteří mají povolení k přechodnému pobytu, o něj žádala kvůli zaměstnání (50,7 procent). Následovalo sloučení rodiny (16,8 procent), studium (6,8 procent) a podnikání (6,3 procent).

Čtvrtina (145 518) cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem pocházela z Ukrajiny, pětina (121 278) pak ze Slovenska.

Z Vietnamu pocházelo deset procent legálně pobývajících cizinců (61.952), následovali občané Ruska (38 207), Polska (21 767), Německa (21 487), Bulharska (17 183), Rumunska (16 824), Mongolska (9 851) a Velké Británie (8 332).

V celkovém počtu nejsou zahrnuti cizinci, kteří v Česku legálně pobývají na základě schengenského víza nebo bezvízově a také neregistrovaní občané Evropské unie.

Zdroj: MV ČR

V loňském roce bylo evidováno v České republice celkem 1 921 žádostí o mezinárodní ochranu, což je o 12,9 procenta více něž ve stejném období roku 2018.

Cizinecká policie na konci ledna uvedla, že loni v Česku odhalila 5 677 nelegálně pobývajících cizinců, o 685 více než v roce 2018. Nejpočetnější skupinu odhalených cizinců tvořili tradičně občané Ukrajiny, následovali Moldavani a Vietnamci.

Při nelegálním pobytu loni policisté zajistili 5 174 lidí, předloni to bylo 4 653 lidí. Šlo o cizince, kteří do Česka přijeli legálně, ale zůstali zde i po uplynutí povolené doby.

Ve 4. čtvrtletí roku 2019 přicestovalo do Evropy nelegálně celkem 42 227 migrantů, z toho 35 463 po moři (Španělsko, Itálie, Řecko, Malta a Kypr) a 6 764 po zemi.

Oproti stejnému období roku 2018 jsou příjezdy po moři vyšší přibližně o 8,1 procenta, avšak v porovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o pokles o 7,6 procenta. Příchody po zemi čtvrtletně vzrostly přibližně o 3,5 procenta.

V roce 2019 do Evropy nelegálně přicestovalo celkem 118 327 osob.

Zdroj: MV ČR

(pel)