Den daňové svobody letos v Česku připadne na 30. června, vypočítala poradenská společnost Deloitte.

Den daňové svobody, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana, letos připadne na 30. června. Vyplynulo to z výpočtů společnosti Deloitte. Daňoví poplatníci v letošním roce budou pracovat na odvod daní státu plných 181 dní, což je o 1 den více než loni. 

Přibližně stejně jako Češi jsou na tom letos Britové a Norové.

Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci v Dánsku, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku. Slováci budou mít den daňové svobody 4. června.

„V roce 2020 by se měla celková daňová zátěž v české ekonomice opět mírně zvýšit. Dlouhodobě míra zdanění v Česku stoupá. Podle data dne daňové svobody patříme zhruba do poloviny mezi zeměmi EU podle výše celkové daňové zátěže,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Od ledna stouply spotřební daně na tabák, alkohol a hazard.

Zvýšení celkové daňové zátěže by naopak podle něj mělo zmírnit snížení DPH u vodného, stočného, stravovacích služeb, točeného piva či kadeřnických služeb.

„Celkovou daňovou zátěž ovlivní také další zvýšení výdajových paušálů,“ dodal.

Metodika společnosti Deloitte pro výpočet dne daňové svobody rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů vládního sektoru a čistého národního důchodu.

Výpočet dne daňové svobody v ČR provádí také Liberální institut. Ten využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu. Institut zatím výpočet pro letošní rok nezveřejnil. (pel)