Česko v roce 2019 z rozpočtu Evropské unie obdrželo o 68,5 miliardy korun více, než do Bruselu odvedlo.

Česká republika dostala v roce 2019 od Evropské unie o 68,5 miliardy korun více, než do bruselské kasy odvedla. Celkově získalo Česko loni z Bruselu 119,9 miliardy korun, ale odvedlo „jen“ 51,4 miliardy. 

Uvedlo to ministerstvo financí.

Stejně jako v předchozích letech tak Česko zůstalo čistým příjemcem unijních dotací.

Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti loni činily 83,1 miliardy korun.

Příjmy ze Společné zemědělské politiky byly 32,6 miliardy korun, z toho přímé platby 22,5 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR získala přes 1,43 bilionu korun. Do Bruselu Česko odvedlo 616,8 miliard, čistá pozice tedy činí 802,9 miliard korun.

Evropská komise bude letos vyhodnocovat čerpání dotací členskými státy podle toho, jak plní své závazky vůči strategii Evropa 2020.

V případě neplnění může Česko přijít o šest procent z přidělené částky na programové období 2014 až 2020, tedy o 36,7 miliardy korun z celkových 614,3 miliardy korun. (pel)


„Evropské dotace“ příjemcům v České republice uhradili zejména daňoví poplatníci z těch členských států Evropské unie, jež jsou tzv. „čistými plátci“, tedy které z peněz získaných zdaněním svých občanů a svých firem odvádějí do rozpočtu EU více prostředků, než z kolik z tohoto rozpočtu čerpají pro svoji potřebu.

„Čistými plátci“ jsou v EU tyto státy: Německo, Itálie, Velká Británie, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Švédsko.