Praha letos plánuje splatit 763 milionů korun z celkových 19 miliard, které dluží.

Praha má v plánu v letošním roce splatit ze svého dluhu 763 milionů korun. Ke konci roku 2020 by tak zadlužení města mělo činit 18,2 miliardy korun. Celkový dluh města dosahuje bezmála 19 miliard, z nichž polovinu dluží Evropské investiční bance (EIB). Magistrát očekává, že město bude kompletně bez dluhů v roce 2025. 

„V mezinárodním srovnání se dá říct, že je Praha velice málo zadlužené město. Což je dobře, protože Prahu připravujeme na zásadní infrastrukturní investice, které ji čekají,“ řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Naplánována je například stavba metra D nebo dostavba vnitřního silničního okruhu.

Praha má pro rok 2020 schválen rozpočet s příjmy 60,7 miliardy a výdaji 81,6 miliardy korun. Rozdíl dorovná například z příspěvků od státu.

Kromě splátek bude muset Praha rovněž v letech 2021 a 2023 zaplatit dva dluhopisy EIB po pěti miliardách korun za jeden. Peníze na zaplacení uloží do rozpočtové rezervy, v které bude ke konci roku 8,1 miliardy.

Městu by tak po doplacení v roce 2024 zůstal dluh 5,4 miliardy, který bude hradit podle dohodnutých závazků.

„Za teoretické situace, že by si Praha nebrala další úvěry, což nikdo nepředpokládáme, tak by zadluženost klesla na nulu v roce 2035. Úvěr ale není sprosté slovo, vždy je však třeba se podívat, na co byl vzat,“ řekl Vyhnánek.

Dodal, že využití úvěru je správné pro stavbu metra, silničního okruhu či stavby mostů.

V minulosti si hlavní město půjčovalo například na výstavbu metra. Některé dluhy pocházejí ještě z 90. let minulého století. Praha rovněž doplácí úvěry, které sloužily k nápravě škod po katastrofálních povodních v roce 2002.

Zadlužení města klesá již několik let. Od roku 2014 se snížilo o 11,83 miliardy na současných asi 20 miliard korun.

Největší částku z dluhu splatilo město v roce 2016, kdy vydala Praha na tzv. dluhovou službu jednorázově 9,5 miliardy korun. Letos pak město plánuje splatit z dluhu zmíněnou necelou jednu miliardu. (pel)