Brusel požaduje po České republice vrátit 1,16 miliardy kvůli chybám v zemědělských dotacích.

Česká republika musí vrátit Bruselu 1,16 miliardy korun, které Evropská unie vyplatila na zemědělských dotacích. České úřady podle Evropské komise nekontrolovaly, komu se peníze přidělují. Sankce vychází z auditního šetření, které proběhlo před třemi lety.

Informoval o tom server iRozhlas.cz.

„Formální sdělení Evropské komise bylo doručeno dne 20. prosince 2019, ve kterém DG AGRI (evropské Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) navrhuje vyloučit z financování částku 45 milionů eur, to znamená přibližně 1,16 miliardy korun místo původních 7,5 miliardy korun,“ sdělila serveru Lenka Rezková, mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu.

Ten má rozdělování dotací na starosti.

V září 2017 Brusel prověřoval, zda české úřady kontrolují, jestli dotace čerpají skutečně zemědělci. V roce 2015 totiž začal platit institut tzv. aktivního zemědělce.

Podle něho mohli unijní podporu čerpat pouze žadatelé, kteří se skutečně živili zemědělskou činností. Cílem tak bylo zabránit, aby dotace pobírali podnikatelé, kteří se ve skutečnosti zemědělství nevěnují.

Evropská komise dospěla k názoru, že kontrola, komu se peníze přidělují, byla nedostatečná.

České úřady se však posléze dostaly s Evropskou komisí do sporu o výklad institutu aktivního zemědělce. Brusel proto vyměřil pokutu ve výši 7,5 miliardy korun, upozornily v červnu 2018 Hospodářské noviny.

Původní pokuta za chybné čerpání evropských peněz v letech 2015 až 2017 tak byla sražena o více než 6 miliard korun.

Ministerstvo zemědělství s výsledkem prověrky nesouhlasí. Finální částku chce rozporovat, požádá proto o smírčí řízení. (pel)


„Evropské dotace“ příjemcům v České republice uhradili zejména daňoví poplatníci z těch členských států Evropské unie, jež jsou tzv. „čistými plátci“, tedy které z peněz získaných zdaněním svých občanů a svých firem odvádějí do rozpočtu EU více prostředků, než z kolik z tohoto rozpočtu čerpají pro svoji potřebu. 

„Čistými plátci“ jsou v EU tyto státy: Německo, Itálie, Velká Británie, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Švédsko.