Stavební zákon ministryně Dostálové může vést ke ztrátě 203 miliard korun.

Nový stavební zákon může vést k paralýze stavebních úřadů. Případný pokles stavebních řízení by mohl pro ekonomiku znamenat ztrátu až 203 miliard, což představuje 3,5 procenta HDP. Stavební zákon, který je v současnosti v připomínkovém řízení, plánuje dvoustupňovou povolovací soustavu. V jejím čele má stát Nejvyšší stavební úřad, pod kterým budou Krajské stavební úřady. Krajské úřady pak budou mít pobočky v obcích.

Studie ministerstva vnitra varuje, že reorganizace spojená s přesuny zaměstnanců a materiálu může trvat až rok a půl. Na pokles stavebních řízení dokument nahlíží jako na ušlý zisk. Na možnou paralýzu úřadů spojenou s přesunem agendy upozorňuje také Svaz měst a obcí.

Analýza ministerstva uvádí, že úprava stavebního práva a zakládání centrálního úřadu bude stát daňové poplatníky miliardy korun. Podle studie je také možné docílit zrychlení povolovacího procesu i bez omezení pravomocí veřejné správy.

Na porušování práv samospráv často upozorňují kritici z řad odborné i občanské veřejnosti. Zákon navíc omezuje schopnost místních spolků bojovat proti naddimenzované zástavbě, či úplně rezignuje na ochranu přírody.

Zákon například ruší povinnost úřadů zabývat se připomínkami obyvatel k územnímu plánu.

Pokud má nyní dvě stě občanů věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu, musí být její zamítnutí odůvodněno a je předmětem hlasování na obecním zastupitelstvu. S tím nový zákon nepočítá.

Nový stavební zákon tak jde na ruku developerům, míní kritici.

Studii ministerstvo vnitra předkládá na základě doporučení Rady vlády pro veřejnou správu, která nesouhlasí s vyjmutím stavebních úřadů ze současného modelu výkonu správy.

Podle dokumentu tak ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Kláry Dostálové (ANO) nevěnovalo dostatečnou pozornost institucionální stránce změn.

(eye)