Schodek rozpočtu se ke konci listopadu prohloubil na 38,6 miliardy korun.

S hospodařením České republiky to jde z kopce. Státní rozpočet ČR byl na konci listopadu 2019 ve schodku 38,6 miliardy korun. Oproti říjnu se zvýšil o 19 miliard korun. Jde o nejhorší listopadový výsledek od roku 2014.

Loni v listopadu skončilo hospodaření státu ve schodku 21,6 miliardy korun.

Meziroční srovnání je podle ministerstva financí ovlivněno mimo jiné faktem, že v loňských prvních měsících získal rozpočet z Evropské unie mimořádně 21 miliard korun jako část závěrečných plateb vztahujících se k unijnímu programovému období 2007 až 2013.

Schodek státního rozpočtu letos v listopadu po očištění vlivu peněz z Evropské unie a finančních mechanismů byl podle ministerstva 35,8 miliardy korun.

Ve stejném období roku 2018 představoval takto očištěný výsledek schodek 17,3 miliardy korun.

Celkové příjmy rozpočtu ke konci listopadu stouply meziročně o 101,8 miliardy na 1,352 bilionu korun. Celkové výdaje stouply o 118,8 miliardy na 1,390 bilionu korun.

Nejvíce peněz z běžných výdajů se každoročně vynakládá na sociální dávky.

Ke konci listopadu bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 550,8 miliardy korun, což je meziroční růst o 8,2 procenta. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 8,8 procenta.

Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení stouply meziročně o 68,9 miliardy na 1,178 bilionu korun.

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně stouply o 33,4 miliardy na 678 miliard korun.

Dalším důvodem vyššího schodku je podle MF nárůst výdajů na projekty spolufinancované z EU fondů o deset miliard korun.

Výše inkasa daně z přidané hodnoty ke konci listopadu meziročně stoupla o 3,9 procenta na 265,8 miliardy korun.

Na spotřebních daních stát získal ke konci listopadu 144,4 miliardy korun, meziročně o 0,3 procenta více.

Na dani z příjmu právnických osob rozpočet získal 99 miliard korun, meziročně o 5,9 procenta více.

Letošní rozpočet má schválený schodek 40 miliard korun.

(pel)