Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) na tiskové konferenci, jejímž ústředním tématem bylo podnikání žen v České republice.

Asociace podnikatelek ČMAPM připravuje projekt Next Generation, který je určen pro matky a dcery. Projekt se bude věnovat společně trávenému času. Asociace hodlá dětem ukazovat to, co jim neposkytne škola, tedy nejlepší zkušenosti a poznatky. Cílem je budovat vztahy a učit se vzájemně si pomáhat.

Informovala o tom Kateřina Haring, prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) na konferenci, jejímž ústředním tématem bylo podnikání žen v České republice.

Pořádající asociace je členem mezinárodní asociace FCEM sdružující podnikatelky ze 120 zemí světa. Přínosem asociace nejen pro podnikatelky jsou tedy bohaté národní i mezinárodní zkušenosti.

Akce se též soustředila na zmapování úlohy žen v českém byznysu třicet let po obnovení svobodné společnosti.

Anna Putnová, spoluzakládající členka ČMAPM, se soustředila na zajímavé statistické údaje, například procentuální porovnání, kolik podnikatelek působí v různých evropských zemích v porovnání s Českou republikou, případně jaké je zastoupení podnikajících žen v jednotlivých věkových skupinách a oborech.


PODÍL PODNIKAJÍCÍCH ŽEN: MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

V České republice je z celkového počtu podnikatelů jenom necelá třetina žen. Za posledních 12 let jejich podíl vzrostl řádově pouze o dvě procenta.


Haring shrnula aktivity, jež asociace v České republice i v zahraničí vyvíjí. Připomněla její zapojení do aktivit spojených s Mezinárodním dnem podnikání žen, který připadá na 19. listopadu.


Kateřina Haring (vpravo) a Lidmila Kramolišová.


Na ten navazuje deset dní, během nichž se konají již ve 144 zemích světa doprovodné akce po celém světě a je zakončen kampaní Choose Women. Tato kampaň směřuje k podpoře podnikatelek tím, že se zaměřuje na nákup produktů a služeb vytvořených ženami a jimi vlastněnými firmami.

Projekt Next Generation je určený matkám a dcerám

„Do dalších let máme také vypracovaný projekt Next Generation, který je určen maminkám a dcerám,“ uvedla Kareřina Haring.

„Projekt bude o společně tráveném čase a ‘škole hrou‘, při které chceme našim dětem ukazovat to, co jim škola nedá: naše nejlepší zkušenosti, poznatky, best practices, zkrátka to, co nás naučil život. Chceme, aby se naučily budovat vztahy a vzájemně si pomáhat. Vždyť jednou některé z našich dětí převezmou naše firmy a nenásilně je k tomu můžeme vést už od dětství,“ vysvětlila.

Tímto projektem Haring poukázala na to, čím se liší role podnikatelek-žen od mužů. Ženy se kromě podnikání musí v řadě případů též na plný úvazek věnovat rodinám.

To je také jedním z důvodů, proč je v České republice z celkového počtu podnikatelů jenom necelá třetina žen a za posledních 12 let jejich podíl dle prezentace Anny Putnové vzrostl řádově pouze o dvě procenta.

Nejvíce podnikatelek je v Dánsku, a to 38 procent. Nejméně naopak v Itálii, necelých 27 procent. Průměr v Evropské unii je 33,4 procenta a v České republice 32,8 procenta (údaje jsou platné pro rok 2017).

Zaměstnávání žen komplikuje nedostatek částečných úvazků

Dalším silným tématem konference byla nedostatečná nabídka částečných úvazků v české ekonomice. Zde by mohly významně přispět právě podnikatelky, které by mohly tento druh zaměstnání ve svých firmách podporovat.

Právě podnikatelky si dobře uvědomují náročnost postavení žen, a to nejen samoživitelek ve společnosti vzhledem k péči o dítě, jejich časové tísni a omezeným možnostem, jak vše zvládnout. ČMAPM si uvědomuje tuto potřebu změnit a fakt, že by bylo dobré vyjít ženám, zejména pak matkám-samoživitelkám, vstříc.


PODÍL ZAMĚSTNANÝCH NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK (v roce 2017): MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

(Zdroj dat: ČSÚ)


Vystoupily také úspěšné podnikatelky, které přítomné seznámily se svými podnikatelskými příběhy a diskutovaly také specifika ženského podnikání a to, jak je ve společnosti vnímáno.

„Společnost, zejména ta česká, stále vnímá ženy podnikatelky jako neurotická stvoření,“ prohlásila Helena Valtrová, generální ředitelka hotelu Emblem.

„S určitou nadsázkou lze říct, že muži raději umřou, než aby si řekli o pomoc a třeba networking berou jako nástroj ke zvýšení svého ega. Oproti tomu je jejich výhodou, že se nebojí riskovat, a díky tomu dosahují často lepších výsledků. Naproti tomu ženy dokáží lépe řídit tým a mezi jejich výhody patří zvládnutí multitaskingu a z toho vyplývající lepší organizační schopnosti. Na druhé straně ženy tolik nejdou do rizika, nemají tak ostré lokty a rodinu často stavějí před svou profesi,“ prohlásila Valtrová.


Anna Putnová (vlevo) a Helena Valtrová.


Podnikatelky v rámci asociace ČMAPM mohou využít svých předností jako je vzájemné předávání zkušeností a znalostí, vzájemná podpora a společné řešení situací, pořádání školení a akcí, kde se mohou věnovat networkingu i společnému řešení vzniklých situací.

ČMAPM která pomáhá podnikatelkám a manažerkám v jejich dalším rozvoji, a především ke splnění hlavního cíle – přispět k rozvoji společnosti jako celku. Vzhledem k zastoupení podnikatelek ve společnosti jde o významnou skupinu podílející se na tvorbě HDP a její role nadále poroste.

Cena za společenskou odpovědnost

Na konferenci vystoupila také první viceprezidentka ČMAPM Renáta Valerie Nešporek, ředitelka Kulturního zařízení Ostrava-Jih, která v předvečer konání akce převzala ve Španělském sále Pražského hradu Národní cenu České republiky pro společenskou odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj v kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci.

„Snažíme se dělat věci více a lépe, než ukládá zákon. Hodně se také zaměřujeme na ochranu životního prostředí,“ konstatovala Renáta Valerie Nešporek.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek je dobrovolná asociace založená na solidaritě žen podnikatelek a jejich ochotě pomoci ostatním ženám podnikatelkám a manažerkám uplatnit se v profesním životě, naučit se jej skloubit nejen s rodinným životem, ale i se svým osobním rozvojem.

Od založení v roce 1995 je asociací s nejdelší tradicí v České republice a s největší funkční sítí na regionální, národní i mezinárodní úrovni. ČMAPM je členem organizace Femmes Chefs d‘Entreprises Mondiales (Celosvětová organizace žen – podnikatelek). (sfr)