Praha bude mít v roce 2020 vyrovnaný rozpočet 83,8 miliardy korun.

Praha bude v roce 2020 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Příjmy i výdaje mají činit 83,8 miliardy korun. Nejvíc peněz z běžných výdajů půjde do dopravy, a to 21,6 miliardy. 

„Rozpočet je vyrovnaný a výhledově dokonce přebytkový, protože jsme konzervativní v očekávání příjmů. Chystáme se na případný pokles ekonomiky či ochlazení růstu a neprojídáme rozpočet hlavního města Prahy,” řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Na běžné výdaje Praha počítá s 64,8 miliardami korun, které narostly o 5,508 miliardy korun. V těch se počítá i s rezervou na projednávané celorepublikové navýšení platových tabulek pro zaměstnance.

Vliv má také to, že město musí předfinancovat projekty městských částí, které budou následně proplaceny z evropských fondů. Na proplacení projektů bude rezerva 300 milionů.

Nejvíc peněz z běžných výdajů půjde do dopravy, a to 21,6 miliardy. Do školství půjde 17,65 miliardy.

Další tři miliardy půjdou do sociální oblasti a zdravotnictví.

Na dopravu je určena nejvyšší částka také z celkového objemu investic, a to 5,38 miliardy korun. Z toho půjde například 140 milionů na obnovu zřícené Trojské lávky, na stavbu parkoviště P+R na Černém mostě 250 milionů a 80 milionů na opravu Barrandovského mostu.

Na stavbu metra D bude v rozpočtu 1,444 miliardy.

Letos na investice půjde do školství zhruba 1,4 miliardy korun, kdy 84 milionů korun putuje na výstavbu školy ZŠ Zličín. Na rekonstrukce a údržby škol je určeno 761 milionů korun.

Návrh rozpočtu schválili městští radní. Následně ho projednají magistrátní výbory a v prosinci pražští zastupitelé.

Na konci loňského roku schválili zastupitelé na letošek rozpočet s příjmy 59,175 miliardy a výdaji 77,569 miliardy korun.

(pel)